ONLINE S3 vo fáze testovania RIS aplikácií

V dňoch 30. a 31. mája 2017 sa v holandskom mestečku Groningen uskutočnil 2-dňový tréningový workshop partnerov projektu Online S3. Partnerom SBA je organizácia SNN (Northern Nederland Provinces), ktorý vystupuje v projekte ako „Pilot“ a SBA v úlohe trénerov/školiteľov (Pilot Trainers). Samotný tréning prebiehal online formou od marca 2017, pričom vyvrcholením bol práve osobný tréningový workshop. Predmetom tréningu bola príprava experimentálnej fázy projektu zameraná na testovanie online nástrojov, tj. aplikácií pre dizajnovanie a implementáciu RIS, zo strany relevantných stakeholdrov SNN v Holandsku. Súčasťou bolo vypracovanie:  

·       Stakeholders‘ Engagement Strategy (SES) – dokument, ktorý  je podkladom pre vypracovanie Akčného plánu zainvolvovania stakeholdrov do experimentálnej fázy projektu, tj. testovania samotných aplikácií

·       zoznam relevantných stakeholdrov, ktorí sa budú podieľať na testovaní  

·       Akčný plán – plán zainvolvovania stakeholdrov podľa úrovne ich participácie v časovom harmonograme

·       testovanie dostupných aplikácií  (http://www.onlines3.eu/applications/ za účelom ich následného zdokonalenia technickým tímom projektu

Na tieto aktivity nadviazal aj program samotného tréningového workshopu. Počas stretnutia partneri preberali jednotlivé body agendy, diskutovali o problematickejších oblastiach, hľadali riešenia a pracovali na finalizácii  vyššie uvedených dokumentov predstavujúcich časť projektových výstupov tréningovej/pilotnej fázy projektu. Diskutovalo sa  o obsahu Záverečnej správy správy projektu.

Okrem vyššie uvedeného, partneri testovali a pripomienkovali dostupné aplikácie v rámci http://www.onlines3.eu/applications/, diskutovali zistené nedostatky, nedokonalosti za účelom ich následného vylepšeania.

Projekt bol navyše prezentovaný aj v rámci stretnutia projektu ClusterFY pre jedného z relevantných stakeholdrov Q4, ktorými sú klastre a získal ich záujem. 

Súčasťou pracovnej návštevy (workshopu) bola aj study visit v EnTranCE, Energetickom tranzitnom centre, či hotspot-e aplikovaných vied pre podniky a inovácie, fungujúcom pod Hanze University of Applied Sciences.  

Leták projektu

Prezentácia projektu

http://www.onlines3.eu/

 

Ďalšie články:

Konzultácia k metodikám strategického plánovania pre RIS3

ONLINE S3 otvorená výzva

ONLINE S3 SBA sa zapojila do nového projektu