Podporujeme Startupy

Startup - v zahraničí je to už dlhodobejší. Naša pracovná sila ponúka mladých, nadšených ľudí s veľkými ambíciami.

Čo je startup?

Jednotne pomenovať tzv. inštitúciu startupov je pomerne nemožné – z každej strany sa nám dostáva niekoľko zaujímavých interpretácií. Každý interpretátor z nej vyzdvihne to, čo je pre neho najdôležitejšie. Vo všeobecnosti ide o nové projekty, pre ktoré je typický rýchly rast. A najmä, nestáva sa často, že by v tom bol „zakladateľ“ sám. Pôsobí u nás množstvo mentorov, ktorí radi a ochotne podajú pomocnú ruku.

Startup na Slovensku

Jedna z najzaujímavejších vlastností malých a stredných podnikov je schopnosť rýchlo vytvárať povedomie o svojej práci a stať sa globálnymi hráčmi. Veľmi rýchlo tak získavame odpovede na rezonujúce otázky súčasného sveta - kde vytvárať nové pracovné miesta, ako budovať vyššie mzdy a ekonomický rast v tomto ťažkom období? Potenciál začínajúcich spoločností sľubuje doteraz nepredstaviteľné. Jediná otázka už zostáva len to, aká kombinácia faktorov je nutná k tomu, aby technologické centrum lákalo stovky nových podnikov, ktoré by dali potrebný impulz na vytváranie nových pracovných miest a pre hospodárske oživenie krajiny.

Na slovenskom trhu pôsobí veľa spoločností, ktoré ochotne a rady podporia aktívnych ľudí pri tvorbe svojho biznis modelu. Študovaní a školení experti poradia, ako v praxi zrealizovať jedinečné idei a vyhnúť sa rizikám v celom procese. Asistujú pri vzniku a úspešnom rozbehu viacerých inovatívnych start up firiem a dokážu premeniť jednoduchý nápad na úspešné podnikanie. Viacero podujatí oceňuje mladé projekty s vysokým inovačným potenciálom.

Slovak Business Agency (SBA) spoluorganizovala:

  • Podnikateľský nápad roka

SBA podporila Podnikateľský nápad roka, ktorý je najetablovanejšou podnikateľskou súťažou na Slovensku. Vyhlasuje ju každoročne Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Podnikateľský nápad roka 2014 sa konal pod záštitou Ministerstva financií SR a podporili ho spoločnosti z oblasti reklamy, telekomunikačného, poradenského a finančného sektora a Slovak Business Agency.

  • Startupawards.SK

SBA podporila Startupawards.SK, ktorá predstavuje mladé technologické spoločnosti na Slovensku. Každoročné podujatie pravidelne "oslavuje" inovatívne myslenie a kreatívne vízie.

  • Máš nápad? Prezentuj svoj startup

SBA podporila súťaž pre mladých podnikateľov, za ktorou stojí Startup centrum TUKE. Vzniklo iniciatívou Technickej univerzity v Košiciach, ktorá má vo veľkej miere pomôcť študentom, ale aj ľuďom s inovatívnym potenciálom rozvíjať sa v rôznych oblastiach pôsobenia. Hlavnou myšlienkou je „naštartovať“ proces, ktorý podporí účastníkov pri realizácii myšlienky a pomôže premeniť myšlienku do inovatívneho, komerčne využiteľného produktu alebo či služby.

  • Pioneers Festival (Bratislava a Viedeň)

Viedeň - Z Pioneers festivalu, ktorého prvý ročník v roku 2009 navštívilo len 40 návštevníkov, sa medzičasom stal jeden z najprestížnejších a najdôležitejších technologických festivalov v Európe s návštevnosťou blížiacou sa trom tisíckam návštevníkov z radov startupov, investorov, médií a ďalšej odbornej verejnosti. Toto podujatie nielenže vzdeláva svojich účastníkov prostredníctvom bohatého programu prezentácií a prednášok, ale najmä ponúka príležitosť prezentácie pre vybrané európske startupy investorom, médiám či globálnym spoločnostiam.

Vďaka podpore Slovak Business Agency (SBA), ktorá sa stala partnerom Pioneers festivalu v regióne V4, dostalo možnosť odprezentovať sa prostredníctvom spoločného stánku SBA aj ďalších desať slovenských startup projektov.

Súťaž Pioneers Bratislava: Boj nádejných startupov, poznáme víťazov

Počas konferencie si mohli všetci návštevníci vypočuť názory svetových odborníkov, inšpirovať sa a načerpať poznatky z oblasti financovania a nadviazať kontakty s ľuďmi z celého sveta, ktorí sa týmto oblastiam venujú profesionálne. Počas panelových diskusií vystúpili okrem iného aj Alfredo Coppola - Co-CEO US Market Acces Center, ktorý sa zúčastnil aj Startup Sharks Roadshow a Radoslav Vašina - Fond inovácií a technológií, ktorí sa vyjadrovali na tému "The Startup Junkie - comprehensive startup support". Slovak Business Agency bolo partnerom podujatia.

  • Startup or Shutdown

10 vybraných startupov z celého Slovenska a Česka odprezentuje svoj nápad pred porotou zloženou z desiatich expertov. Medzi nimi sú aj biznis manažéri a investori.