Publikácie

Informačné materiály

  • Rôzne druhy informačných materiálov pre podnikateľov.

Ako podnikať v krajinách EÚ

  • Informácie o tom, ako si založiť firmu v 26 štátoch EÚ.

Ako podnikať v rozvojových krajinách

  • Informačné materiály o obchodovaní s rozvojovými krajinami.

Časopis Podnikanie

  • Magazín o tom, čo aktuálne potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ.

Podpora MSP v SR

  • Prehľad aktuálnych informácií o podporných programoch a opatreniach financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu, EÚ, ako aj o poradenských, informačných a vzdelávacích službách pre podnikateľov.

 

0 článkov