Staňte sa mentee v oblasti cestovného ruchu!

Slovak Business Agency vyhlasuje výzvu na mentees z oblasti cestovného ruchu v rámci nového medzinárodného projektu EU Tourism Mentoring

Hľadáme mentees

Pracujete v ubytovacom zariadení,v hoteli, v reštaurácii, či  v cestovnej kancelárii alebo plánujete pracovať v oblasti turizmu? Máte záujem nabrať nové skúsenosti a prijať rady od školených mentorov, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti z oblasti cestovného ruchu?

Zapojte sa do nového projektu Slovak Business Agency zameraného na mentoring v oblasti cestovného ruchu! Získajte nové kontakty a obohaťte sa o znalosti expertov z Veľkej Británie!

Kto je mentee?

Osoba, ktorá podniká, prípadne má záujem podnikať v  cestovnom ruchu. Môže ňou byť aj zamestnanec či študent v tejto oblasti. Od mentee sa očakáva, že bude aktívne spolupracovať s mentorom a rozumie podstate projektu.

Ako sa stať súčasťou projektu?

V prípade, že sa chcete stať mentee a chcete byť súčasťou projektu EU Tourism Mentoring, musíte vyplniť prihlasovací formulár vo forme online dotazníka, ktorý nájdete tu: Prihláška

Termín na zaslanie prihlášky

Dotazník je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 28.07.2014

O projekte

Cieľom projektu, schváleného v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – podprogram prenos inovácií, je podpora cestovného ruchu prostredníctvom mentoringu. Spoločne s partnermi z Veľkej Británie, Rumunska a Litvy, SBA nadviaže na výsledky z úspešne realizovaných aktivít ukončeného projektu Partnerstvo pre cestovný ruch, bude rozvíjať pravidlá a štandardy pre mentoring v oblasti cestovného ruchu a tak podporovať jedno z najdôležitejších hospodárskych odvetví na Slovensku. Cestovný ruch má vo všetkých partnerských krajinách projektu veľmi vysoký potenciál. Napriek tomu, Slovensko, Rumunsko i Litva postrádajú kvalitu poskytovaných služieb takú markantnú ako na západe, chýba i nastavenie štruktúry a možnosti profesionálneho rozvoja
 

 

Podobné články

DISKUSIA