V rámci projektu CORD boli spracované a vydané dve publikácie – príručky, Podnikanie na Slovensku a Podnikanie v Maďarsku

Ďalším z výstupov projektu CORD, ktorého cieľom je upevniť spoluprácu medzi organizáciami v oblasti podpory potenciálnych a existujúcich podnikateľov, ako aj internacionalizácie podnikania, sú publikácie či skôr príručky Podnikanie v Maďarsku a Podnikanie na Slovensku. Obe publikácie sú dostupné v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku.

Publikácie obsahujú základné informácie o podnikateľskom prostredí v daných krajinách a poskytujú prehľad o možnostiach podnikania na slovenskom a maďarskom trhu. 

Pre koho sa publikácie odporúčajú? Pre začínajúcich podnikateľov s dobrou podnikateľskou myšlienkou, ktorú plánujú zrealizovať, ale aj pre existujúcich podnikateľov, ktorým sa už slovenský alebo maďarský trh máli a chceli by vyskúšať vstup na ten susedný. Publikácie prevedú záujemcu krok za krokom všetkými formami podnikania, právnymi predpismi, daňovým a odvodovým systémom, ako aj formami podpory podnikania a financovania podnikov v oboch krajinách.

Obe publikácie, či už Podnikanie v Maďarsku alebo Podnikanie na Slovensku v oboch jazykových mutáciách, sú voľne prístupné a pre vlastnú potrebu stiahnuteľné z webových stránok projektových partnerov.

Podnikanie na Slovensku

Podnikanie v Maďarsku

         

Autor: Zuzana Szabóová z Regionálneho poradenského a informačného centra (RPIC) Komárno

 

Vedúci partner:

HEPA Hungarian Export Promotion Agency (HU)

Projektoví partneri:

SBA Slovak Business Agency (SVK)

RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)

ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)

GYMSM KIK Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)

UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

 

Súvisiace články:

Projekt CORD predstavil svoje výsledky na záverečnej konferencii v Budapešti

V rámci projektu CORD vznikla digitálna mapa podporných služieb pre podnikateľov

Slovak Business Agency ukončila projekt zameraný na podporu podnikania v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska priniesla informačné videá pre podnikateľov so záujmom o expanziu na zahraničný trh

Praktický workshop „Expanzia do zahraničia – podnikajme v Maďarsku“ vzbudil u študentov veľký záujem

Chystáte sa založiť si firmu v zahraničí? Odborník radí, ako sa vyhnúť chybám

Podnikanie v Maďarsku vyhľadáva čoraz viac slovenských firiem. Môžu za to dane aj e-commerce

Erika Rácz z Julius-Globe: V podnikaní sa nikdy nesmiete vzdať!

Jana Knoppová zo Sensoneo: Aj pomoc od SBA nás dostala na nové trhy v zahraničí

Branislav Príbojský z Freya Corporation: Úspech príde, len keď makáte a vzdelávate sa

Natália Gapľovská z Luminia: Do Paríža nás dostal startupový program SBA

Zsolt Oltványi z Mentes: Dajte si záležať na mapovaní trhu a spoznajte krajinu

 

Kontakt:

Katarína Gavalcová

Slovak Business Agency

Manažérka medzinárodných aktivít

+421 2 20 363 172

gavalcova@sbagency.sk