Crowdfunding – keď potrebujte peniaze pre biznis

Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu. Ako už samotný anglický výraz napovedá, crowdfundingové kampane fungujú na princípe zbierania menších individuálnych príspevkov od veľkého počtu osôb, tzn. davu, väčšinou prostredníctvom internetu. Projekty sú zvyčajne zamerané na financovanie relatívne menších cieľov, avšak existujú aj výnimky.

Prostredníctvom crowdfundingu je možné financovať rôzne typy projektov, či už ide o umelecké diela, rôzne charitatívne a filantropické iniciatívy, verejné projekty, inovácie, výskum a vývoj alebo iné podnikateľské zámery. Na jednej strane transakcie crowdfundingu existuje osoba s nápadom na projekt, ktorá pripraví crowdfundingovú kampaň – vlastník projektu a na strane druhej ide o „dav“ ľudí, ktorí dávajú peniaze na realizovanie tejto myšlienky - prispievatelia.

Internet posunul crowdfunding do centra pozornosti 

Hoci myšlienka crowdfundingu nie je vôbec nová, až rozmach internetu umožnil a uľahčil prístup veľkého množstva ľudí k peniazom od mnohých malých prispievateľov, namiesto niekoľkých veľkých. Na tento účel sa zriaďujú internetové crowdfundingové platformy, kde sú prezentované jednotlivé projekty. Crowdfunding je však stále vo svojej ranej fáze vývoja a tak aj jeho rôzne modely, výhody a riziká sa stále menia.

Neustály nárast popularity a využívania crowdfundingu možno badať aj na rozmachu crowdfundingových platforiem, ktoré fungujú na báze určitého poplatku od vlastníkov projektov. Podľa odhadu existovalo v roku 2012 v Európe viac než 200 crowdfundingových  platforiem. Medzi najznámejšie patria Kickstarter, Indiegogo, Fundedbyme, Gofundme. Na Slovensku bohužiaľ zatiaľ nič podobné neexistuje, a tak sa musia slovenskí crowdfundingoví pionieri obrátiť o pomoc na zahraničie,  ako to urobili finalisti Podnikateľského nápadu roka 2013 Culcharge.

6 rôznych modelov crowdfundingu

Crowdfunding založený na darcovskej báze.

Tento model umožňuje charitatívnym, neziskovým organizáciám získať peniaze na sociálne a charitatívne projekty. Ľudia prispievajú na konkrétny projekt s tým, že odmenou im je dobrý pocit z toho, že prispeli k dobrej veci. Hoci ide väčšinou o finančne menšie projekty, patrí tento model k najviac používanej forme crowdfundingu vo svete. Jediné riziko spočíva v tom, ak sa vyzbierané peniaze nepoužijú na uvedené účely. Toto riziko sa viac menej vyskytuje pri všetkých formách crowdfundingu, no zapojenie čím väčšej komunity do kampane ho môže zmierniť.

Crowdfunding založený na odmeňovaní.

V tomto modeli získa prispievateľ výmenou za financie, určitý tovar alebo službu. Typickým príkladom je napríklad CD, kniha, komix. Model sa variuje napríklad aj tak, že ak dostane autor diela väčšiu sumu, pošle prispievateľovi CD aj s autogramom.

Predpredaj produktov.

Vlastník projektu zbiera finančné prostriedky na vývoj a produkciu budúceho výrobku a prispievatelia si ho svojim príspevkom vopred objednávajú. Len čo je produkt pripravený, vlastník projektu ho odošle jednotlivým prispievateľom.

Crowdfunding založený na podiele na zisku.

Niektoré projekty financované na báze crowdfundingu ponúkajú podiel na budúcich ziskov zo svojho podnikania alebo z honorárov a autorských odmien.

Pôžičkový model crowdfundingu.

Priame pôžičky – tzv. peer-to-peer pôžičky - sú finančným crowdfundingovým modelom, v ktorom vlastníci kampane zaujmú pozíciu dlžníkov a prispievatelia vystupujú ako ich veritelia. Dlžníkmi môžu byť podniky alebo súkromné ​​osoby a ich projekty sa pohybujú od sociálnych projektov k podnikaniu.

Cenné papiere (akcie a dlhopisy).

Crowdfunding môže mať aj podobu investícií do cenných papierov. Tento model crowdfundingu patrí k najpomalšie sa rozvíjajúcim, nakoľko tu existuje aj najviac bariér. Podniky sa musia vzdať časti kapitálu, je tu riziko pre investorov, že stratia všetky svoje peniaze (najmä neskúsení investori), existujú tu regulačné obmedzenia, musí sa spravovať veľký počet akcionárov.

Príležitosť pre malé a stredné podniky

V súvislosti so súčasným finančným ekosystémom pre MSP sa môže práve crowdfunding stať príležitosťou, ako môžu začínajúci podnikatelia získať financie pre svoje nápady. Crowdfunding by tak mohol prispieť k preklenutiu finančnej medzery pre malé podniky a ich inovatívne projekty a doplniť ďalší zdroj financovania.

Crowdfunding ponúka prispievateľom možnosť väčšej interakcie a zapojenia sa do projektu a tým vytvára zmysel pre komunitu a sociálnu súdržnosť. Finančné modely crowdfundingu môžu vytvoriť doplnkovú investičnú príležitosť, kde investori komunikujú a majú priamy kontakt s tvorcami projektu.

Podobné články

DISKUSIA