Máme 12 nových kvalifikovaných mentorov

V dňoch 27–28.10.2014 sa vo Vilniuse konal posledný z troch workshopov zameraných na rozvoj mentorov v sektore cestovného ruchu. Workshop bol zameraný na vyhodnotenie aktivít v rámci stretnutí mentorov a mentees, upevnenie získaných vedomostí, zabezpečenie vzájomnej podpory a prispievanie k realizácii projektu.

Pre mentorov bol workshop vhodnou príležitosťou overiť si teoretické vedomosti, ktoré získali počas predchádzajúcich workshopov, ako aj vymeniť si svoje vlastné skúsenosti v pozícii mentora. Každý z 12 mentorov si pripravil prezentáciu, kde vo forme prípadovej štúdie predstavil mentorovanie konkrétneho mentee, ktorý mu bol zverený.

Skúsenosti mentorov budú zahrnuté aj do mentoringovej príručky, ktorá bude zameraná na najdôležitejšie otázky spojené s prípravou a vedením mentoringových tréningových programov. Finálna verzia príručky bude dostupná v slovenskom, anglickom, litovskom a rumunskom jazyku v máji 2015.

V závere workshopu získali mentori certifikát, ktorý preukazuje ich účasť na tréningu, a zároveň potvrdzuje nadobudnutie teoretických vedomostí, zručností, techník a praktických skúseností nevyhnutných pre ich uplatnenie sa ako mentorov sa v sektore cestovného ruchu.

Workshop bol organizovaný v rámci projektu EU Tourism Mentoring, ktorí realizujú partneri z Litvy, Rumunska, Slovenska a Spojeného kráľovstva vďaka podpore Programu celoživotného vzdelávania.

 

Viac informácií o projekte je dostupných TU.

Podobné články