Pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act

Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act) predstavuje jednu z kľúčových iniciatív Európskej komisie. Prostredníctvom hlavných princípov sa snaží o zlepšenie stavu podnikateľského prostredia a podmienok, v ktorých firmy u nás pôsobia. Slovak Business Agency implementuje hlavnú zásadu Zákona o MSP - Najprv myslieť v malom - v podobe projektov, ktoré prenášajú tieto princípy do reálneho života na Slovensku. 

________________________________________________________________________________________

Aktuálne prebiehajúce projekty:
 • Biz4Fun

________________________________________________________________________________________

Ukončené projekty

________________________________________________________________________________________

Národné podnikateľské centrum

 • Národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája 2014 realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem.

EU Tourism Mentoring

 • Ambíciou projektu je vytvoriť štandardizovanú metodiku rozvoja mentorov v cestovnom ruchu špecifickú pre každú projektovú krajinu na základe otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

CluStrat

 • Cieľom projektu je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík v strednej Európe.

EkoProfit

 • Projektová iniciatíva medzi mestami Viedeň - Bratislava na pomoc MSP zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať prevádzkové náklady.

Innofun

 • Projekt na vytvorenie digitálneho nástroja, ktorý urýchli transfer inovácií na trh. 

TwinEntrepreneurs

 • Projekt podporujúci start-upy z Viedne a Bratislavy.

Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

 • Projekt podporujúci podnikanie príslušníkov tretích krajín.

Guardian Angels for Female Entrepreneurs

 • Projekt podporujúci začínajúce podnikateľky na Slovensku.

Manažérsky tréningový program (MTP)

 • Projekt hosťovania uzbeckých manažérov na Slovensku.

 

Archív realizovaných projektov

 

13 článkov
 • Koncom októbra sa vo Vilniuse konal posledný z troch workshopov zameraných na rozvoj mentorov v sektore cestovného ruchu. Workshop bol zameraný na vyhodnotenie aktivít v rámci stretnutí mentorov a mentees, upevnenie získaných vedomostí, zabezpečenie vzájomnej podpory a prispievanie k realizácii projektu.

 • SBA oslovila v priebehu jedného mesiaca vybraných slovenských aktérov v sektore hotelierstva, gastronómie, voľného času a cestovného ruchu za účelom zistiť ich názor na potrebu mentoringu v cestovnom ruchu.

 • Priaznivcom a záujemcom o moderné inovatívne nástroje dávame do pozornosti zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2014 v Španielsku, Donostii – San Sebastiane. Podujatie sa organizuje v rámci projektu InnoFun, program INTERREG IV.C.

 • Chcete vedieť ako založiť spoločnosť v Rakúsku? Aké náležitosti treba spĺňať? Koľko vás to bude stáť? Alebo, či sa dá rakúsky trh zastrešiť aj so slovenskou firmou?

 • Projekt CluStrat po troch rokoch končí. Ako uviedol  Antonio Bonaldo, riaditeľ oddelenia pre výskum a inovácie Regiónu Veneto, projekt bol príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi partnermi a stal sa testovacou základňou pre nový regionálny zákon o klastroch, ktorý je schopný účinnejšie podporovať inovácie a predvídať nové trendy.

 • Počas záverečnej konferencie, ktorá sa konala 18. septembra 2014 v Benátkach, konzorcium projektu CluStrat prezentovalo dosiahnuté výsledky za prítomnosti takmer 120 účastníkov z rôznych krajín.

 • V októbri sa uskutoční podujatie European Open Days 2014, v rámci ktorého organizuje jedno zo svojich podujatí aj konzorcium strategického projektu ClusterPoliSEE v spolupráci s konzorciom projektu CluStrat. Pre účasť na debate k projektu ClusterPoliSEE a CluStrat je potrebná online registrácia najneskôr do 22. septembra 2014.

 • Zapojte sa do nového projektu Slovak Business Agency zameraného na mentoring v oblasti cestovného ruchu!

 • K téme klastre a ich rozvoju na území Slovenska prispeli počas regionálneho podujatia svojím príspevkom viacerí významní predstavitelia

 • Vlastníte ubytovacie zariadenie, vediete cestovnú kanceláriu alebo jednoducho pracujete v oblasti turizmu? Máte záujem odovzdať svoje skúsenosti a rady tým, ktorí to potrebujú?