Som právnická osoba

25 článkov
  • Platforma žien Slovenska v súčastnosti realizuje projekt s názvom Mesto pre rodinu a biznis zameraný na zmapovanie aktuálnej situácie a možností žien v oblasti podnikania, zosúladenia pracovného a rodinného života a podobne.

  • Pre ženy je mnohokrát veľmi ťažké zladiť svoj pracovný život so súkromným, hlavne keď už podnikajú dlhšiu dobu a príjem z podnikania je jediným zdrojom ich príjmov a oni si nemôžu dovoliť podnikanie zastaviť alebo úplne zveriť do rúk nejakému zástupcovi.

  • Povinnosť používať registračnú pokladnicu (ERP) sa nevzťahuje na každého podnikateľa rovnako.

  • Čerstvo zložená obchodná spoločnosť alebo začínajúci živnostník sa často boria s otázkou či musia viesť účtovníctvo, či musia podať daňové priznanie za každých okolností atď.

  • Od 1. januára 2014 máte povinnosť elektronicky predkladať kontrolný výkaz s podrobnými údajmi o vyhotovených a prijatých faktúrach o dodaní služby alebo tovaru v tuzemsku.

  • Od nového roka postupne zavádza Ministerstvo financií SR nový systém platenia kolkov, tzv. eKolky. EKolky by mali časom úplne nahradiť terajšie papierové kolky.

  • Daňová kontrola k vám môže prísť aj bez ohlásenia. Pripravte sa na to, že preverí všetky vaše doklady.

  • Čo je autorské dielo? Čo v prípade, že sú porušované vaše autorské práva a ako pripraviť licenčnú zmluvu?

  • Kto musí používať elektronickú registračnú pokladnicu? Ako má byť elektronická pokladnica vybavená?

  • Daňové subjekty, ktoré vedú účtovníctvo sú povinné pred zostavením účtovnej závierky vykonať inventarizáciu.