Čo ponúka Playpark Bratislava? Prihláste sa do 1. tréningovej periódy!

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network).

Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ - v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Pre koho je Playpark určený

O vstup do Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Čo Playpark ponúka

Playpark Bratislava ponúkne v 6 mesačnej perióde bezplatne 12 vybraným účastníkom:

  • miesto na 6 mesiacov v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb)
  • 7 praktických workshopov podnikateľských zručností
  • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ
  • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí
  • osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania
  • účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals

Podmienky zapojenia sa do programu

Uchádzač o účasť v programe Playpark Bratislava vyplní a odošle v stanovenom termíne aktuálnej výzvy elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom. Následne bude výberovou komisiou v určenom termíne vybraných 12+ účastníkov danej tréningovej periódy.

Pre výzvy do 2. (apríl – september 2018) a 3. (november 2018 – apríl 2019) tréningovej periódy treba sledovať informačné kanály partnerov projektu uvedené nižšie.

Povinnosti úspešných uchádzačov Playparku Bratislava

Pri vstupe do Playparku Bratislava úspešný uchádzač deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu: Počas účasti v 1. tréningovej perióde Playparku Bratislava má úspešný uchádzač za úlohu napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte budú hlavnými výstupmi.

Viac o projekte CERIecon

Kontakt:

  Martin Menkyna,              Miroslav Poláček

+421 915 783 734;           +421 2 20 36 33 73

menkyna@sbagency.skpolacek@sbagency.sk

Sledujte nás na: 

 

Aktuality:

Staň sa súčasťou Playparku Bratislava!

PLAYPARK Bratislava poskytne podporu podnikateľom s inovatívnymi riešeniami pre mesto