Komisia vybrala dva slovenské projekty do európskeho kola súťaže EEPA 2019

Súťaž Európska cena za podporu podnikania, ktorú organizuje Európska komisia a ktorú na Slovensku zastrešuje Slovak Business Agency, je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty,  ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 5 projektov:

  • Od motivácie cez edukáciu k celoživotnému partnerstvu
  • Startup Sharks
  • up!city
  • Zodpovedne pre komunitu nevidiacich a slabozrakých (podpora ÚNSS)
  • NOSENE - Zmysluplná druhá šanca oblečeniu

Slovenská komisia zložená z členov komisie nominovaných z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a Slovak Business Agency, elektronicky bodovala každý projekt, pričom brala do úvahy originalitu, vplyv na ekonomiku, zlepšenie vzťahov a nakoniec vybrala do európskeho kola dva národné projekty

Názov iniciatívy: Startup Sharks

Kategória: Podpora internacionalizácie podnikania

Iniciatíva Startup Sharks je rozdelená do troch komponentov pre podnikateľov, a to nasledovne: Startup pool, Sartup sea a Startup ocean. Pre nepodnikateľov sú určené dva komponenty Startup pool a Startup sea.  Prostredníctvom tejto iniciatívy vedia záujemcovia o podnikanie a podnikatelia, ktorí spĺňajú definíciu MSP a od ich vzniku neubehlo viac ako 5 rokov,  vycestovať na domáce alebo zahraničné podujatie zamerané na inovácie, technológie a startupy, získať konzultácie a odborné poradenstvo zo strany expertov alebo vycestovať na stáž do svetových vedecko-technologických centier.  

Cieľom  iniciatívy je na základe poskytovaných služieb zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych podnikateľských zámerov na domácom a zahraničnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Iniciatíva podporuje proces vstupu do podnikania, ktorý je spojený s mnohými prekážkami a komplikáciami v počiatočnej fáze.

Viac o projekte: http://www.sbagency.sk/startup-sharks-1#.XOPxYsgzZaR

Názov iniciatívy: Zodpovedne pre komunitu nevidiacich a slabozrakých (podpora Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska – ÚNSS)

Kategória: Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Pomoc komunite sa skladá z troch pilierov. Projekt Zdravé oči už v škôlke zabezpečuje preventívne merania zrakových parametrov u detí v MŠ. V projekte Nákupná asistenciapomáha nevidiacemu zákazníkovi odborne vyškolený zamestnanec s nákupom. Finančná zbierka Štvornohé oči podporuje výcvikové školy pre psy.

Cieľom iniciatívy je prevencia ochorení zraku u detí, nákupná asistencia zrakovo postihnutých a priama finančná pomoc komunite nevidiacich.

Webová stránka: Zdravé oči už v škôlkeNákupný asistent.

Komisia bude posudzovať projekty a na jeseň vyhlási zoznam projektov, ktoré budú postupovať do celoeurópskeho finále. Výsledky súťaže budú zverejnené počas konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať v novembri v Helsinkách. Porota udelí ceny za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty  iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.