Tlačová správa: Obehové hospodárstvo: Projekt MOVECO predstavuje výsledky oceňovania za inovácie a nadnárodnú stratégiu pre obehové hospodárstvo

Mníchov - 14. mája 2019 sa v centre Ars Electronica v Linzi usktutočnila záverečná konferencia projektu MOVECO, financovaného z programu EÚ Interreg Dunajský nadnárodný program. Konferencie s heslom „Danube goes circular“ sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov z desiatich krajín dunajského regiónu, ktorí využili túto príležitosť na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Predstavené boli tiež výstupy projektu MOVECO, vrátane nadnárodnej stratégie pre podporu prechodu k cirkulárnej ekonomike v dunajskom regióne a putovná mobilná výstava. Konferencia vyvrcholila slávnostným odovzdávaním cien, počas ktorého partneri projektu oznámili víťazov ceny MOVECO Innovation Award.

V rámci prvého ročníka MOVECO Innovation Award boli ocenené inovatívne a cirkulárne produkty a služby. Všetky prihlášky boli predložené tvorivými a na budúcnosť orientovanými spoločnosťami z partnerských krajín -  Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Srbsko a Rumunsko. Medzinárodná porota expertov na cirkulárnu ekonomiku z týchto krajín vybrala 15 finalistov, ktorí sa predstavili na konferencii.

V kategórii „Cirkulárny dizajn roka“ bol ocenený výrobca nábytku DONAR d.o.o. (Slovinsko). Online platforma Refurbed (Rakúsko), ktorá sa zameriava na opravu a predaj použitých elektronických zariadení, získala cenu za „Obehové inovácie roka“. V tejto kategórii bola nominovaná aj slovenská spoločnosť SENSONEO, j.s.a., ktorá prostredníctvom inteligentnej technológie pre odpadový manažment mení spôsob manažovania zberu odpadu. V kategórii „Produkt roka 2019“ ocenila medzinárodná porota tri spoločnosti: Ponio (Slovensko) a ich kompostovateľné obaly na kozmetiku (kategória mikro podnik); Cupffee (Bulharsko), s jedlou kávovou šálkou (kategória malý podnik); a Lorenz GmbH & Co.KG (Nemecko), výrobcu recyklovateľných a inteligentných vodomerov (kategória stredný podnik). V tejto kategórii bola nominovaná aj ďalšia slovenská spoločnosť Fecupral, s.r.o. so substrátom vyrobeným z recyklovaných celulózových vláken, vhodným pre zakoreňovanie rastlín pre zelené strechy.

Nadnárodná stratégia a plány pre cirkulárnu ekonomiku v dunajskom regióne

Pod vedením Slovinského ministerstva životného prostredia a územného plánovania spracovali partneri projektu MOVECO nadnárodnú stratégiu zameranú na urýchlenie prechodu cirkulárnu ekonomiku v dunajskom regióne. Tento koncept prispieva prostredníctvom nových cirkulárnych obchodných modelov k zabezpečeniu inteligentného a udržateľného rastu v regióne, vytvára pracovné miesta a pomáha znižovať sociálne a hospodárske rozdiely medzi krajinami.

Stratégia sa zameriava na tri prúdy odpadu: odpad z elektrických a elektronických zariadení, z batérií a akumulátorov a z obalov. Stratégia zároveň obsahuje odporúčania a opatrenia pre výrobcov výrobkov a spracovateľov odpadu, ako aj pre domácnosti a spotrebiteľov. Na základe tejto stratégie boli vypracované akčné plány s návrhom konkrétnych odporúčaní a opatrení.

Antonija Božič Cerar, odborníčka na otázky životného prostredia z Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska, ktorá je vedúcim partnerom projektu, je s výsledkom projektu spokojná: „Bolo mi potešením spoznávať inovatívne a kreatívne podnikateľské nápady a projekty spojené s efektívnejším využívaním zdrojov a uplatnením princípov cirkulárnej ekonomiky. Dúfame, že budú inšpirovať ďalšie spoločnosti, ktoré uvažujú o vhodnom prístupe k prechodu z lineárnych na cirkulárny spôsob výroby. Tiež dúfame, že pomôžu zlepšiť povedomie o tom, že prechod na cirkulárnu ekonomiku je dosiahnuteľný v širšom spoločenstve“.

Účastníci konferencie mohli tiež navštíviť mobilnú výstavu, ktorá prezentovala produkty a riešenia firiem z dunajského regiónu, ktoré úspešne realizovali víziu obehového hospodárstva šetriaceho zdroje.

Cieľom európskeho projektu MOVECO je podporovať prechod k obehovému hospodárstvu v krajinách dunajského regiónu

Projekt MOVECO, realizovaný v rámci programu Interreg Dunajský nadnárodný program, je zameraný na zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve medzi podnikmi, výskumno-vývojovými organizáciami, verejnými inštitúciami, rozvojovými inštitúciami a širokou verejnosťou.

Dvanásť projektových partnerov s podporou štyroch asociovaných partnerov z desiatich krajín dunajského regiónu pracuje od decembra 2016 na zvyšovaní povedomia o obehovom hospodárstve a zlepšovaní rámcových podmienok pre rozvoj cirkulárnych produktov a biznis modelov v dunajskom regióne. Koordinátorom projektu je Slovinská obchodná a priemyselná komora, partnermi projektu sú aj dve slovenské inštitúcie – Slovak Business Agency a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

O Slovak Business Agency

Slovak Business Agency

O nás

 

Kontakt na slovenských partnerov

Jana Bieliková

Tel: +421 (0)2 203 63 373

Email: bielikova@sbagency.sk

Miletičova 23

821 09 Bratislava

 

Zuzana Palková

Tel: +421 (0)37 641 4765

Email: zuzana.palkova@uniag.sk

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

 

Viac informácií
www.danube-goes-circular.eu
www.interreg-danube.eu/moveco
 

Kontakty pre médiá

Grit Ackermann
Tel .: +386 1 5898 418
E-mail: grit.ackermann@gzs.si
Obchodná a priemyselná komora Slovinska
Dimičeva 13
SI-1504 Ľubľana, Slovinsko

Milan Šimák

Tel .: +421 2 203 63 100
Email: simak@sbagency.sk
Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava 2

 

 

Fotografie z konferencie a oceňovania:

Súvisiace články:

VIDEO: Ako na plasty v podnikaní

Budúcnosť patri obehovej ekonomike

Druhé stretnutie projektových partnerov v Nitre

Tlačová správa: “Váš odpad je pre nás pokladom”

VIDEO: Jedinečná výstava cirkulárnej ekonomiky ukázala, že sa dá podnikať aj udržateľne

Tlačová správa: Obehové hospodárstvo: Projekt MOVECO predstavuje výsledky oceňovania za inovácie a nadnárodnú stratégiu pre obehové hospodárstvo