Tlačová správa: “Váš odpad je pre nás pokladom”

Čo majú spoločné zubné kefky, plechovky vyrobené z polyuretánovej peny a použité obaly z potravín? Predstavujú tri z deviatich príkladov dobrej praxe v oblasti obehového hospodárstva uvedené v brožúre „Váš odpad je pre nás pokladom“, ktorá bola spracovaná v rámci projektu MOVECO.

Bratislava, Slovensko, 28. December 2017 – brožúra s názvom “ Váš odpad je pre nás pokladom” je ukážkou výrobkov a biznis modelov, ktoré sú príkladom úspešnej aplikácie princípov obehového hospodárstva v praxi. Poslúžiť môžu ako vzor pre ďalšie spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o to, ako obehové hospodárstvo môže prispieť k znižovaniu nákladov či vzniku nového podnikateľského zámeru prostredníctvom napr. uzatvorenia materiálového cyklu, predchádzania vzniku odpadu, využívania recyklovaných materiálov, či ochrany zdrojov.

Myslite v cykloch – od lineárneho k obehovému hospodárstvu

Pre tradičné, takzvané lineárne hospodárstvo je typické, že odpad z použitých výrobkov je zneškodnený v spaľovniach alebo uložený na skládke. Výsledkom tohto spôsobu nakladania s odpadom je však strata materiálov a prírodných zdrojov. Cieľom obehového hospodárstva je, naopak, uzatvorenie materiálových cyklov – a to už vo fáze navrhovania výrobku. Produkty, ktoré je možné používať opakovane, je možné ich zdieľať, opraviť či recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu umožňujú nielen uchovávať zdroje, ale stávajú sa aj trendom. Z kávovej usadeniny je napríklad možné vyrábať perá, zo starých textilných vlákien vyrábať nové tašky.

Podľa slov Grit Ackermann, koordinátorky projektu MOVECO: “Príklady dobrej praxe, uvedené v brožúre spracovanej v rámci projektu MOVECO poukazujú na prínosy spojené s prechodom k obehovému hospodárstvu. Uzatvorenie materiálových cyklov je kľúčové pre udržateľnú budúcnosť na našej planéte.” Zároveň dodáva, že príklady uvedené v brožúre sú len malou ukážkou – ďalšie príklady sú uvedené na webovej stránke projektu. Cieľom projektu je podľa Grit Ackermann tiež: “poskytnúť zainteresovaným stranám z radov tvorcov politík, podnikateľskej sféry i širokej verejnosti balík nástrojov, ktorý poskytuje informácie o možnostiach aplikácie princípov obehového hospodárstva v praxi.”

Brožúra v anglickom jazyku je dostupná bezplatne na stránke projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice. Na oficiálnej stránke budú čoskoro zverejnené ďalšie materiály, ktoré budú súčasťou balíka nástrojov, ako i iné materiály.

Cieľom európskeho projektu MOVECO je podporovať prechod k obehovému hospodárstvu v krajinách Dunajského regiónu

Projekt MOVECO, realizovaný v rámci programu Interreg Dunajský nadnárodný program, je zameraný na zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve medzi podnikmi, výskumno-vývojovými organizáciami, verejnými inštitúciami, rozvojovými inštitúciami a širokou verejnosťou.

Dvanásť projektových partnerov s podporou štyroch asociovaných partnerov z desiatich krajín Dunajského regiónu pracuje od decembra 2016 na zvyšovaní povedomia o obehovom hospodárstve a zlepšovaní rámcových podmienok pre rozvoj cirkulárnych produktov a biznis modelov v Dunajskom regióne. Koordinátorom projektu je Slovinská obchodná a priemyselná komora, partnermi projektu sú aj dve slovenské inštitúcie – Slovak Business Agency a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

Ďalšie informácie o projekte nájdete:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice

Kontakt na slovenských partnerov

Jana Bieliková

Phone: +49 821 455798-0

Email: info@umweltcluster.net

Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster e.V.

Am Mittleren Moos 48

86167 Augsburg

Germany

Zuzana Palková

Phone: +49 821 455798-0

Email: info@umweltcluster.net

Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster e.V.

Am Mittleren Moos 48

86167 Augsburg

Germany

Kontakt na tvorcov brožúry

Elisabeth Beer

Phone: +49 821 455798-0

Email: info@umweltcluster.net

Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster e.V.

Am Mittleren Moos 48

86167 Augsburg

Germany

Kontakt na komunikačnú kanceláriu projektu

Rosina Lohmeyer

Tel.: +49 89 9901 888 174

Email: moveco@bayfor.org

Bavarian Research Alliance (BayFOR) GmbH

Prinzregentenstraße 52

80538 Munich

Germany

Ďalšie články:

Máte nápad na ekoinováciu? Otestujte si ho bezplatne s pomocou metódy design thinking

 Druhé stretnutie projektových partnerov v Nitre

Budúcnosť patrí obehovej ekonomike

Newsletter projektu MOVECO 2018

Druhý newsletter projektu MOVECO 2018

Cirkulárna ekonomika vo Vašom podnikaní