Tlačová správa: Výhodnejší úver počas Európskeho týždňa podnikania

Slovak Business Agency, v rámci tohtoročného Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week), ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia môžu získať od 29.9. do 31.10.2014 až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru.
 

Iniciatíva SME Week, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu. Cieľom je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň aj prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.

V súvislosti s Európskym týždňom malého a stredného podnikania sa budú konať aj na Slovensku mnohé podujatia pre verejnosť, ktoré majú motivovať ľudí k  podnikaniu.
 

Z podujatí  vyberáme:

Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie 30.9.2014, Bratislava
Kooperačné podujatie počas veľtrhu MODDOM 2014, 16.10.2014 Expo Incheba, Bratislava
Seminár Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie, 21.10.2014, Martin
Seminár Podpora a financovanie inovácií na Slovensku, 28.10.2014, Košice
Seminár na Podporu rodinných podnikov, 29.10.2014, Bratislava

Európsky týždeň malého a stredného podnikania na Slovensku koordinuje Slovak Business Agency, ktorá je súčasne členom Enterprise Europe Network - najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu, ktorá prepája 4 kontinenty, 50 krajín a vyše 600 organizácií.

SBA je zároveň spolutvorcom Národného podnikateľského centra, ktorého súčasťou budú od roku 2016 aj inovatívne priestory - tzv. FabLab a CreativePoint - s najmodernejším technologickým vybavením (napr. moderné 3-D tlačiarne či scannery, drobné CNC stroje a laserové rezačky). Týmto spôsobom sa najmodernejšie  technológie stanú dostupnejšími nielen pre podnikateľov, ale aj pre širokú verejnosť.