Diseminačné podujatie / Multiplier Event na Fakulte Manažmentu UK Bratislava

V nadväznosti na nedávne predstavenie inovatívnej webovej aplikácie našimi partnermi z Bulharska, ktorí danú aplikáciu vyvinuli, SBA zorganizovala dňa 30. mája 2023 diseminačné podujatie Multiplier Event pre zástupcov Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského, ktorí prijali našu ponuku, aby si vypočuli novinky v oblasti vzdelávania študentov. Spätná väzba bola pozitívna, pre užívateľov aplikácie bude samotné učenie kombinovať interaktívne nástroje so vzdelávacími materiálmi, ktoré boli postavené na základe komplexnej analýzy súčasných trendov vo vzdelávaní v oblasti podnikania, vďaka čomu bude vhodná pre všetky vzdelávacie inštitúcie, študentov, pre učiteľov, start upy a rovnako tak pre širokú verejnosť.

Túto novinku plánujeme šíriť aj medzi ďalšou cieľovou skupinou, akou sú študenti a startupy. Sme zvedaví aj na ich spätnú väzbu.

Práca s aplikáciou je veľmi intuitívna a môžete si ju vyskúšať aj vy na www.gameofbusiness.eu.

Po jednoduchej bezplatnej registrácií môžete začať s tvorbou podnikateľského plánu. Klikni na „Register Now!“ a zdokonaľuj svoje podnikateľské kompetencie.