Stav malého a stredného podnikania

Pre potreby Vlády Slovenskej republiky, ako aj pre informovanie podnikateľskej komunity a širšej verejnosti, Slovak Business Agency každoročne zostavuje a publikuje Správu o stave malého a stredného podnikania na Slovensku. Tento komplexný dokument sa tiež pravidelne využíva ako údajová základňa pre informovanie inštitúcií Európskej únie, OECD a OSN pri koncipovaní porovnávacích analýz a rôznych štúdií. 

Prílohy pre vypracovanie dokumentov

Dotazník k Správe o stave MSP v SR za rok 2023 – univerzity

Dotazník k Správe o stave MSP v SR za rok 2023 – neštátne a finančné inštitúcie

Dotazník k Správe o stave MSP v SR za rok 2023 – interne

Správa o stave malého a stredného podnikania na Slovensku

Stav MSP 2022

Stav MSP 2021

Stav MSP 2020

Stav MSP 2019

Stav MSP 2018

Stav MSP 2017

Stav MSP 2016

Stav MSP 2015

Stav MSP 2014

Stav MSP 2013

Stav MSP 2012

Stav MSP 2011

Stav MSP 2010

Stav MSP 2009

Stav MSP 2008

Stav MSP 2007

Stav MSP 2006

Stav MSP 2005

Stav MSP 2004

Stav MSP 2003

Stav MSP 2002

Stav MSP 2001

Stav MSP 2000

Stav MSP 1999

Stav MSP 1998

 

1 articlesjeden
  • Cieľom tohto projektu je nadviazať užšiu spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu malým a stredným podnikom, potenciálnym podnikateľom a podnikateľkám, zlepšiť ich efektívnosť spolupráce, ktorá sa dôrazne zameriava na uľahčenie cezhraničných aktivít prostredníctvom zlepšenia podpory cezhraničných aktivít v Slovensko- Maďarskej pohraničnej oblasti. Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete dosiahnuť ciele projektu.