Súťaže a kampane

Slovak Business Agency (SBA) usporadúva každoročne prestížnu celoslovenskú súťaž Podnikateľka Slovenska a Európsku cenu za podporu podnikania na národnej úrovni.

Projekt Podnikateľka Slovenska je zameraný na podporu rozvoja podnikania žien na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je oceniť a vyzdvihnúť dôležité miesto žien vo sfére podnikania.

Cieľom EEPA, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Ocenenia, zavedené v roku 2005, nie sú iba súťažou, ale majú  za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní – zameranom na riadiacu činnosť, ako aj na produkciu.

SBA je koordinátorom slovenskej kampane, ktorú iniciovala Európska komisia. Propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu. Koná sa v 37 štátoch, vrátane Slovenska na rôznych úrovniach, aby boli čo najbližšie k aktívnym a začínajúcim podnikateľom.

12 článkov