Finančné služby pre MSP

Mikropôžičkový program

Oprávnení žiadatelia a podmienky poskytnutia mikropôžičky: 

  • mikropodniky (0 - 9 zamestnancov), malé podniky (10 - 49 zamestnancov)    
  • výška úveru: od 2 500 do 50 000 EUR  
  • splatnosť úveru: 6 mesiacov až 4 roky (možnosť odkladu splátok o 6 mesiacov)
  • úroková sadzba: od 1,26 % do 9,16%
  • doteraz bolo poskytnutých takmer 2 tis. úverov za viac ako 31 mil. eur, vytvorených takmer 3 tis. pracovných miest a 5 tis. udržaných.

Ako požiadať o mikropôžičku?

Fond inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizikovom kapitáli na podporu podnikateľov s nápadmi a je výsledkom spolupráce Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

http://www.fondfit.sk/

Fondy rizikového kapitálu – Národný holdingový fond s.r.o.

  • špecializovaná dcérska spoločnosť Slovak Business Agency, ktorá implementuje podporu formou rizikového kapitálu
  • podpora rastovo orientovaných podnikateľských projektov formou poskytovania rizikového kapitálu (vkladu do základného imania spoločností)
  • usmerňuje činnosti jednotlivých fondov tak, aby sa stimuloval rozvoj sektora MSP na celom území SR
  • obhospodaruje fondy priamo pod riadením spoločnosti (bez právnej subjektivity) a fondy, do ktorých spolu s NH fondom investovali kapitál aj súkromní investori - Slovenský rastový a kapitálový fond, Slovenský rozvojový fond, Fond inovacií a technológií a Fond seed capital.

www.nhfond.sk

1 articlesjeden