Finančné služby pre MSP

Mikropôžičkový program

Chcete rozbehnúť svoje podnikanie, ale nemáte dostatok prostriedkov? Pôžička v banke nemusí byť pre podnikateľa ľahko dosiahnuteľná. Je tu pre Vás  možnosť získať prostriedky na podporu podnikania v rámci mikropôžičkového programu.

Mikropôžičku môžete čerpať až do výšky 50 000 € so splatnosťou do 4 rokov, k tomu Vám ponúkame benefit odkladu splátok na 6 mesiacov.

Viac informácií nájdete:  www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program

alebo napíšte priamo na: mikropozicky@sbagency.sk príp. vyplňte FORMULÁR

 

Ako požiadať o mikropôžičku?

Fond inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizikovom kapitáli na podporu podnikateľov s nápadmi a je výsledkom spolupráce Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

http://www.fondfit.sk/

Fondy rizikového kapitálu – Národný holdingový fond s.r.o.

  • špecializovaná dcérska spoločnosť Slovak Business Agency, ktorá implementuje podporu formou rizikového kapitálu
  • podpora rastovo orientovaných podnikateľských projektov formou poskytovania rizikového kapitálu (vkladu do základného imania spoločností)
  • usmerňuje činnosti jednotlivých fondov tak, aby sa stimuloval rozvoj sektora MSP na celom území SR
  • obhospodaruje fondy priamo pod riadením spoločnosti (bez právnej subjektivity) a fondy, do ktorých spolu s NH fondom investovali kapitál aj súkromní investori - Slovenský rastový a kapitálový fond, Slovenský rozvojový fond, Fond inovacií a technológií a Fond seed capital.

www.nhfond.sk

1 articlesjeden