Druhé medzinárodné stretnutie partnerov projektu Lost Millennials v Nórsku

Čoraz viac európskych krajín zaznamenáva problém nezamestnanosti mladých ľudí a práve zamestnanosť mladých sa stáva ich prioritu, pričom sa zameriavajú na potenciál mladých ľudí rásť a rozvíjať sa a prispievať k rastu a rozvoju EÚ ako celku.

Práve na túto oblasť zameriava svoje aktivity  projekt „Lost Millennials: Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs“. V dňoch 08.-09.06.2022 sa partneri projektu zúčastnili druhého medzinárodného stretnutia v nórskom meste Bodo. Organizátorom tohto podujatia, počas ktorého sa mali partneri možnosť prvýkrát osobne stretnúť, bol nórsky partner Nord University.

 

Čo prinieslo druhé medzinárodné stretnutie partnerov?

Projekt je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórska pre zamestnanosť mládeže a je zameraný na pomoc so začlenením na trh práce prostredníctvom zvyšovania vedomostí o účinkoch iniciatív v oblasti zamestnanosti  zameraných na skupinu 25+ NEETs. Konzorcium sa zameriava najmä na cieľovú skupinu mladých ľudí z malých vidieckych oblastí vo veku od 25 do 29 rokov, ktorí sú nezamestnaní alebo majú nedostatočné vzdelanie či odbornú prípravu (NEETs).

Počas druhého medzinárodného stretnutia boli odprezentované doposiaľ dosiahnuté výsledky projektu a projektoví partneri mali možnosť:

  • zúčastniť sa tímových workshopov a školení, medzi ktorými bolo aj školenie zamerané na hodnotiace metódy;
  • diskutovať o dokončených aktivitách projektu;
  • stanoviť termíny pre nadchádzajúce aktivity;
  • diskutovať o ďalších krokoch, ktoré budú v rámci projektu a jeho aktivít nasledovať.

Počas stretnutia sa partneri venovali aj otázkam týkajúcim sa projektových postupov. Záver stretnutia  priniesol priestor na diskusiu a spoluprácu pri stanovení ďalších krokov, ktoré povedú k ďalším projektovým výstupom.

V septembri 2022 sa partneri projektu Lost Millenials stretnú opäť v Španielsku.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu Lost Millennials https://lostmillennials.eu/.

 

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.