GREEN

Európske krajiny prehodnocujú svoje uhlíkové a materiálové stopy s prísľubmi ich znižovania prostredníctvom zavádzania udržateľnejších praktík, princípov cirkulárnej ekonomiky, spolupráce a šírenia „zelenej“ iniciatívy na rôznych úrovniach.

Projekt GREEN prostredníctvom interdisciplinárnej európskej spolupráce odborníkov podporuje uvedené v dvoch základných rovinách:

  1. Poskytuje digitálne vzdelávacie materiály pre trénerov a pedagógov v oblasti boja proti klimatickým zmenám čím podporuje ich kompetencie a zručnosti v napĺňaní celospoločenských cieľov;
  2. Prostredníctvom digitálneho Canvas nástroja umožňuje zainteresovaným stranám vytvoriť individualizované klimatické akčné plány vychádzajúc z Európskej zelenej dohody a Iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Cieľové skupiny projektu:

  • Tréneri, učitelia, lektori
  • Malé a stredné podniky
  • Miestne a regionálne samosprávy
  • Organizácie poskytujúce vzdelávanie a tréning
  • Dospelá populácia so záujmom o udržateľné a zelené témy

 

Hlavné projektové výsledky:

  1. Digitálny tréningový plán v oblasti zmeny klímy & Moodle platforma školiacich materiálov
  2. Digitálny „Canvas“ nástroj pre tvorbu individualizovaných akčných plánov
  3. Príručka pre trénera

Projektoví partneri:

 

Projekt sa začal 01. februára 2022 a skončí sa 31. januára 2024.

 

Kontakt:

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať mailom na: paluskova@sbagency.sk

 

Všetky aktivity a novinky projektu GREEN budú dostupné aj na webovej stránke a sociálnej sieti projektu v priebehu roku 2022.

Súvisiace odkazy

Tretí Newsletter projektu GREEN, programu Erasmus+ 

Druhý Newsletter projektu GREEN, programu Erasmus+

Prvý Newsletter projektu GREEN, programu Erasmus+