High Level Political Disemination Event in Riga

 

Po viac ako 3 rokoch spolupráce partneri projektu BRESE hrdo prezentovali svoje výsledky a výstupy v rámci záverečného podujatia – „High level political disemination Event“, ktoré sa uskutočnilo 1. júna v lotyšskom meste Riga. Hostiteľom a organizátorom boli lotyšskí partneri Ministerstvo životného prostredia a Univerzity of Latvia v Rige.

Projekt BRESE bol zameraný nielen na identifikovanie prekážok v oblasti sociálneho podnikania, ale na základe medzinárodnej skúsenosti a výmeny dobrej praxe mal snahu prispieť k ich odstraňovaniu. Rovnako bolo cieľom projektu aj vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy o politikách sociálneho podnikania s partnermi z rôznych európskych regiónov s využitím existujúcich rozdielov v zúčastnených regiónoch.

Na Slovensku projekt posilnil spoluprácu aktérov v tejto téme, výsledkom čoho bolo začlenenie témy sociálneho podnikania do plánov regionálneho rozvoja a snaha začleniť tému sociálneho podnikania do učebných osnov vysokých škôl a univerzít.
Za Slovensko sa okrem Slovak Business Agency zúčastnili záverečného podujatia aj zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je zároveň naším hlavným aktérom a podporovateľom v tejto téme.

Sme radi za príležitosť byť súčasťou takého skvelého Konzorcia.