Hlavné pricípy Zákona o malých a stredných podnikoch

V roku 2008 schválila rada Európskej komisie Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Zaoberá sa politikou malého a stredného podnikania v celej Európskej únii a jej členských štátoch. Jeho cieľom je vytvoriť z Európy najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku sveta.

Desať hlavných princípov Zákona o malých a stredných podnikoch:

 • Vytvoriť prostredie v ktorom je podnikanie docenené.
 • Uistenie sa, že čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, dostanú druhú šancu.
 • Prenesenie princípov „Najprv mysli v malom“ do všetkých oblastí legislatívy.
 • Prispôsobenie verejnej správy pre potreby malých podnikov.
 • Prispôsobenie nástrojov verejnej správy pre potreby malých podnikov, najmä pri podieľaní sa na verejnom obstarávaní a zlepšení využitia štátnej pomoci.
 • Zjednodušiť malým a stredným podnikom prístup k financovaniu a rozvinúť právne a podnikateľské prostredie podporujúce včasné úhrady, ktoré sú súčasťou obchodných transakcií.
 • Pomôcť malým a stredným podnikom viac získavať z príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh.
 • Propagovať pokrok a inovácie vo všetkých formách.
 • Podporiť MSP pri chápaní environmentálnych výziev ako príležitostí.
 • Umožniť malým podnikom, aby profitovali z rastu trhov.

Podobné články

 • Staňte sa odborným konzultantom pre záujemcov o podnikanie, začínajúcich podnikateľov resp. startupistov.

 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania s účinnosťou od 1.3.2014 používa nový názov “Slovak Business Agency“ (SBA). So zmenou názvu prichádza aj nová koncepcia podpory MSP na Slovensku. Víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) sa stala tento rok členom AmCham-u. Obe organizácie majú podobné poslanie: prispievať k rozvoju zdravého podnikateľského prostredia a zlepšovať ekonomické podmienky na Slovensku.

DISKUSIA