Inšpirovať? Inovovať? Investovať? Za všetkým hľadaj ženu.

 

V poslednom desaťročí nabrala úloha žien - podnikateliek na význame a v odborných kruhoch sa stala často diskutovanou témou. Podnikanie, ako kariérna voľba, je pre ženy čoraz prirodzenejšou voľbou, čo má za následok nielen rozvoj ekonomiky, ale prináša aj množstvo ďalších spoločenských benefitov. Túto skutočnosť si uvedomuje aj Európska Únia, ktorá v podnikaní žien stále vidí nevyužitý potenciál a priestor pre zlepšenie. Jednou z iniciatív, ako podporiť vznik a rozvoj nových podnikaní žien, je podporiť vznik platformy pre výmenu názorov a skúseností začínajúcich podnikateliek s ostrieľanými, skúsenými podnikateľkami. Tieto podnikateľky následne môžu začiatočníčkam pomôcť nielen cennými radami, ale dokonca sa môžu stať aj ich anjelskými investorkami (female angels investors). / “Podnikateľskí anjeli sú individuálni investori, ktorí investujú osobne (resp. prostredníctvom vlastnej spoločnosti) svoju expertízu, čas a peniaze do začínajúcich podnikaní, s ktorými nemajú žiadne príbuzenské vzťahy.”/

Hlavným cieľom dvojročného projektu s názvom ,,CrossEUWBA“ (Enhancing the cross-sector emergence of new women business angels across Europe), spolufinancovaným EÚ, je uľahčiť financovanie podnikania žien podnikateliek za pomoci ženských podnikateľských anjelov prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe.

Projekt spája skúsenosti šiestich partnerov z 5 európskych krajín s odbornými znalosťami v oblasti podpory podnikania žien.

 • aktívny Women Business klub – neformálne združenie ženských podnikateľských anjelov Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet (FPK) – Poľsko
 • obchodné a priemyselné komory:
 • Italienische Handelskammer für Deutschland (ITKAM) – Nemecko (koordinátor projektu)
 • Heraklion Chamber of Commerce and Cndustry (HCCI) – Grécko.
 • organizácie na podporu podnikania: Slovak Business Agency (SBA) - Slovensko; Innogate to Europe (INNO) - Španielsko; Polish Agency for Enterprise Development (PARP) – Poľsko.

Všetci partneri konzorcia budú zdieľaním svojich odborných znalostí prispievať k vzniku či rozvoju sietí anjelských investoriek, ako aj promovať a podporovať financovanie startupov po celej Európe. Realizáciou projektu sa sledujú tieto ciele:

 1. Identifikovať a pochopiť faktory úspechu, prekážky a výzvy, ktorým čelia ženy so záujmom o tému anjelského investovania.
 2. Prispieť k zvýšeniu počtu anjelských investoriek v Európe, a to najmä v krajinách s ich malým zastúpením.
 3. Prispieť k zvýšeniu počtu a tiež úrovne investičnej pripravenosti ženských startupových projektov vo vzťahu k potenciálnym podnikateľským anjelom (mužským či ženským).
 4. Podporiť vzájomné prepojenie anjelských investoriek a startupistiek na národnej aj medzinárodnej úrovni.
 5. Podporiť budovanie komunity a spolupodieľať sa na vytváraní priaznivého a udržateľného prostredia pre vznik sietí ženských podnikateľských anjelov, združení a klubov anjelských investoriek.

Mnohé ženy majú sen realizovať sa v zaujímavom podnikaní. Hoci im nechýba ani talent, chuť či pracovitosť, nástrah a prekážok, ktoré v začiatkoch podnikania musia prekonať, je mnoho. Veľmi často k nim patria chýbajúce financie či podnikateľské skúsenosti. Tie na druhej strane majú úspešné podnikateľky, ktoré by možno radi investovali a podporili dobré nápady, no nemajú priestor a čas ich aktívne vyhľadávať.  

Projekt CrossEUWBA sa vo svojich aktivitách zameriava na:

 • zvýšenie povedomia o téme anjelského investovania na Slovensku a v Európe,
 • tréningové a mentoringové aktivity určené pre anjelské investorky, aby získali rýchly prehľad v téme investovania do začínajúcich projektov,
 • tréningové aktivity pre startupistky orientované napríklad na tému investičnej pripravenosti svojho projektu/nápadu,
 • networkingové aktivity umožňujúce spájanie investoriek s podnikateľkami.

Kým podnikanie dávno nie je len mužskou záležitosťou, téma investovania financií do podnikania je ešte stále prevažne len mužskou doménou. Popularizovať túto tému medzi ženami podnikateľkami a vytvárať podmienky pre rozvoj a existenciu iniciatív združujúcich ženských podnikateľských anjelov je hlavnou ideou projektu CrossEUWBA.

Ako môže vášmu podnikaniu pomôcť podnikateľský anjel?

Pre viac informácií o projekte, prosím, kontaktujte:

Katarína Gavalcová
Manager of International Activities
Telephone: +421 2 20 363 176