Ochrana osobných údajov

Sme radi, že Vás ponuka služieb Slovak Business Agency zaujala a že ste sa rozhodli ju využiť.

Dovoľte nám preto informovať Vás, že v rámci služieb, ktoré Slovak Business Agency ponúka, dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. S cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie a oznámenia tak, ako vyplývajú z platných právnych predpisov, vydáva Slovak Business Agency tento dokument obsahujúci informácie o nakladaní s osobnými údajmi dotknutej osoby, ako aj o jej právach, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú.

Z vyššie uvedeného dôvodu, venujte prosím priloženému dokumentu náležitú pozornosť.

Ďakujeme.

Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.