Pilotné testovanie vzdelávacích materiálov RE-FEM

Cieľom projektu RE-FEM je posilniť postavenie žien podnikateliek prostredníctvom odbornej prípravy založenej na potrebách podnikateliek, aby boli ich podniky odolné aj v období kríz. V rámci projektu sa snažíme pomôcť školiteľom a mentorom pôsobiacim v oblasti vzdelávania dospelých dosiahnuť tento cieľ poskytnutím ľahko dostupných, vysokokvalitných školiacich nástrojov. Aj preto sa uskutoční Pilotné testovanie vzdelávacích materiálov, ktoré prináša projekt RE-FEM.

Prečo sa zúčastniť pilotného testovania?

Pilotné testovanie vám poskytne príležitosť:

  • získať informácie a vyjadriť sa k novým nástrojom, metódam a možnostiam vzdelávania v témach ako napr. digitálna transformácia, rodová rovnosť, servitizácia, inovácie, udržateľnosť, osobná odolnosť a well-being či možnosti financovania
  • rozšíriť vašu sieť kontaktov
  • stať sa členom komunity RE-FEM a/alebo ambasádorkou projektu
  • zúčastňovať sa na ďalších aktivitách projektu
  • podporovať ženy vo svete podnikania

 

Prihláste sa prostredníctvom formulára a oboznámte sa s novými perspektívami vzdelávania.

 

Termín konania: 25.3.2024

Miesto: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 811 09


Pre koho je pilotné testovanie určené?

  • školiteľov, mentorov a koučov, ktorí majú alebo chcú mať skúsenosti s poskytovaním podpory ženám - podnikateľkám;
  • pedagógov z vysokých škôl, odborných škôl a vzdelávacích inštitúcií pre dospelých, ktorí chcú získať hlbšie vedomosti o rôznych zaujímavých témach;
  • expertov z organizácií na podporu podnikania, ktorí chcú zmeniť svet podnikania žien a podeliť sa o svoje skúsenosti.

 

Všetky vzdelávacie materiály budú po pilotnom testovaní dostupné aj na vzdelávacej platforme projektu RE-FEM.

 

Kontaktné osoby:

Veronika Blizman Servilová

blizman-servilova@sbagency.sk

Alica Cikatricisová

cikatricisova@sbagency.sk

 

 

DISKUSIA