Pre podnikateľov o 2 % výhodnejší úver počas Európskeho týždňa podnikania

Bratislava, 30.09.2016 - Slovak Business Agency v rámci  iniciatívy Európskeho týždňa malého a stredného podnikania tzv. SME Week – ponúka tento rok opäť pre malých podnikateľov zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, môžu žiadosť o financie napríklad na financovanie investičných či prevádzkových aktivít od 2 500 - 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru. Dvojpercentné zvýhodnenie bude SBA poskytovať na žiadosti podané od začiatku októbra do konca novembra. 

Európsky týždeň MSP resp. iniciatíva SME week je kampaň, ktorú koordinuje Európska komisia s hlavným zámerom- propagovať  podnikanie v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu. Cieľom kampane je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň však existujúcim podnikateľom prejaviť  uznanie.

Tento rok je SME Week vyhlásený od 20. do 27. novembra. Počas tohto týždňa, bude po prvý krát v Bratislave, konať sa aj výročné Zhromaždenie malých a stredných podnikov.

Na Slovensku Európsky týždeň malého a stredného podnikania koordinuje Slovak Business Agency, ktorá je zároveň aj členom Enterprise Europe Network (EEN)- najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu. EEN spája 4 kontinenty, 50 krajín a vyše 600 organizácií.