Projekt SMEnergy získava finančné prostriedky EÚ na podporu stredísk služieb a pripravuje pôdu pre väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v malých a stredných podnikoch.

Malé a stredné podniky (MSP) čelia mnohým rizikám a neistotám, keď uvažujú o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Bude to prinášať návratnosť investícií? Aké sú moje možnosti a ako ich realizovať? To sú len niektoré z otázok, ktoré si MSP kladú, keď zvažujú prijatie obnoviteľných zdrojov energie. Nedávno schválený projekt Interreg Danube SMEnergy má ambíciu poskytnúť odpovede na tieto a ďalšie otázky. Vývojom, testovaním a implementáciou siete regionálnych a celonárodných stredísk služieb projekt SMEnergy má za cieľ uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prechod na obnoviteľné zdroje energie.

V dňoch 6. - 7. februára 2024 sa zišlo v slovinskom meste Ptuj na oficiálnom úvodnom stretnutí projektu SMEnergy medzinárodné projektové konzorcium pozostávajúce z 10 partnerov a z 8 pridružených partnerov z celého podunajského regiónu. Cieľom tohto medzinárodného pilotného projektu je počas nasledujúceho dva a pol roka podporovať energeticky náročné malé a stredné podniky pri urýchľovaní ich prechodu na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Medzinárodné konzorcium projektu SMEnergy sa zišlo vo februári 2024 v slovinskom meste Ptuj na oficiálnom úvodnom stretnutí projektu

 

Projekt SMEnergy, ktorý predstavuje strediská služieb a cestu prechodu na väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v malých a stredných podnikoch, koordinuje Local Energy Agency Spodnje Podravie (LEASP) so sídlom v Slovinsku, spolu s partnermi projektu z Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Nemecka. Prostredníctvom prenosu vedomostí a rozvoja nástrojov plánovania poskytne projekt Interreg Danube SMEnergy komplexnú podporu miestnym  alebo regionálnym MSP pri zavádzaní  obnoviteľnej energie.. Integrovaný, medzinárodný prístup zároveň využije existujúce siete MSP na zviditeľnenie príkladov osvedčených postupov a na podporu stratégií, úsilia a zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v celej podunajskej oblasti i mimo nej.

 

Prečo je na riešenie identifikovaných potrieb a výziev potrebná medzinárodná spolupráca?

 

Vzhľadom na prebiehajúcu energetickú transformáciu a ambiciózny cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie uhlíka, väčšina energeticky náročných MSP v podunajskej oblasti čelí rovnakým výzvam, ako sa prispôsobiť ekologickejšiemu hospodárstvu a zvýšiť udržateľné využívanie energie a jej účinnosť. Predovšetkým priemyselné MSP patria medzi najväčších spotrebiteľov energie, čo často predstavuje veľký nákladový faktor a predstavuje problém z hľadiska energetickej bezpečnosti a závislosti od fosílnych palív, najmä vzhľadom na súčasný geopolitický vývoj. Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti sú preto ústrednými otázkami týkajúcimi sa priemyslu a malých a stredných podnikov v celom podunajskom regióne.

 

Medzinárodné projektové konzorcium spája partnerov zo širokého spektra odborníkov, od organizácií na podporu podnikania cez odborníkov na energetiku a životné prostredie až po inovačné a technologické centrá:

 

Local Energy Agency Spodnje Podravje – LEASP (Slovenia)

Hungarian Energy Efficiency Agency – MEHI / Energiaklub (Hungary)

Business Agency Burgenland Research and Innovation Ltd. – FIB (Austria)

PC-Trend Ltd. (Hungary)

DEX Innovation Centre – DEX IC (Czech Republic)

Slovak Business Agency – SBA (Slovakia)

Development Agency of the Republic of Srpska – RARS (Republic of Srpska/Bosnia and Herzegovina)

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises - Ruse – BSC SME Ruse (Bulgaria)

European Institute for Innovation-Technology (Germany)

Landshut University of Applied Sciences – TZE (Germany)

     

Projekt SMEnergy je v súlade s prioritou Interreg Danube Region Programme 2021-2027 "Zelenší, nízkouhlíkový Dunajský región" a priamo prispeje k špecifickému cieľu 2.1 programu "Podpora ekologizácie energetického a dopravného sektora v Dunajskom regióne posilnením integrácie obnoviteľných zdrojov energie".

 

Pracujete pre energeticky náročný malý alebo stredný podnik, profesijnú alebo advokátsku skupinu, dodávateľa energie alebo rozhodovací orgán a chcete sa dozvedieť viac?

 

Prihláste sa k odberu noviniek o projekte Interreg Danube SMEnergy vrátane informácií o tom, ako sa zapojiť do vývoja národných a nadnárodných stratégií a súborov nástrojov na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v energeticky náročných malých a stredných podnikoch.

 

Všetky aktivity a novinky projektu SMEnergy budú dostupné aj na webovej stránke a sociálnych sieťach projektu už čoskoro

Kontakt:  

Petra Pazerini,

Manažér medzinárodných aktivít

Tel.:    +421 2 20 36 33 73E-Mail: pazerini@sbagency.sk