SBA víta podporu živnostníkov zo strany vlády, ponúka spoluprácu pre lepšiu reguláciu

Bratislava, 26. september 2016 - Minulotýždňové rokovanie vlády k novele zákona o dani z príjmov prinieslo pozitívne výsledky pre zlepšenie podmienok malých a stredných podnikateľov, a to aj vďaka Slovak Business Agency (SBA), ktorá presadzuje zníženie regulačnej záťaže podnikateľov.

Prijaté opatrenia v praxi znamenajú, že paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia zo súčasných 40% na 60% a ich maximálny strop bude namiesto aktuálnych 5 040 Eur až 20-tisíc Eur. Pôvodný návrh novely s touto zmenou síce nerátal, no vďaka apelu zo strany SBA v rámci medzirezortného pripomienkového konania, sa dosiahlo naplnenie záväzku voči živnostníkom, ktorý bol daný Programovým vyhlásením vlády.

Okrem toho sa optimalizovala aj výška sadzby dane z dividend, ktorá bude v hodnote 7% (namiesto navrhovaných 15%). Tá sa začne  platiť od roku 2018 bez retroaktívnej (spätnej) účinnosti. SBA ešte v rámci  medzirezortného pripomienkového konania, ako aj osobne na rozporovom konaní navrhovala, aby sa nová koncepcia dane z dividend prehodnotila, či už z hľadiska horných a dolných stropov alebo samotného percenta. Nakoľko pôvodný návrh zaslaný do predbežného pripomienkového konania  rátal s výškou 10%, finálnu sadzbu SBA považuje za úspech všetkých pripomienkujúcich zástupcov podnikateľov.

Súčasný dosiahnutý kompromis medzi pôvodným vládnym návrhom a pripomienkami SBA sa pozitívne prejaví v podpore malého a stredného podnikania na Slovensku. SBA víta ochotu vlády prihliadať na pripomienky zo strany podnikateľov a je prostredníctvom svojho Centra lepšej regulácie otvorená akejkoľvek spolupráci na úprave legislatívy, ktorej cieľom je zníženie regulačnej záťaže podnikateľov