Slovenské projekty postupujúce do európskeho kola súťaže "Európska cena za podporu podnikania 2017" sú už známe

Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.  Súťaž projektov "Európska cena za podporu podnikania" je organizovaná  na Slovenku po siedmy krát. Národným koordinátorom projektu je Slovak Business Agency (SBA).

V tomto roku sa prihlásilo do súťaže 10 projektov. Komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovak Business Agency, Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu vybrala dva projekty, ktoré budú reprezentovať Slovenskú republiku v európskom kole súťaže.


Postupujúce projekty:

Projekt:

Prihlasovateľ:

Kategória:

DATAROOM s.r.o. – Chránená dielňa pre 21. storočie

DATAROOM s.r.o. Nitra

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Jaspravim.sk/I will do it

 

GAMI5,  s.r.o. Bratislava

 

Podpora podnikateľského ducha

 


Spoločnosť DATAROOM s.r.o. fakticky vznikla v septembri roku 2015 ako novo založená spoločnosť, v ktorej sa stretol tím zamestnancov s bohatými skúsenosťami z predchádzajúcich projektov realizovaných nie len v Slovenskej republike, ale aj mimo v rámci Európskej únie. Jedným z našich hlavných cieľov, okrem uspokojovania očakávaní a potrieb zákazníkov, je i zaistenie profesionálneho uplatnenia a osobného rozvoja zdravotne handicapovaných občanov. Naša spoločnosť sa pre zdravotne handicapovaných snaží zaistiť ich dôstojné pracovné uplatnenie na trhu práce v SR a zvýšenie kvality ich života. V súčasnosti je naším zámerom vytvoriť  do konca roku 2017 celkom 20 nových pracovných miest pre zamestnancov s rôznou úrovňou miery poklesu pracovnej schopnosti. Aby bolo možné udržať konkurencieschopnosť na trhu, je nutné naše prevádzky rozširovať ruka v ruke s rozširovaním portfólia, vzdelávaním zamestnancov a skvalitňovaním našich služieb.   

Veríme, že každý chce robiť len to čoho baví, žiť pestrý život, byť slobodný a pritom mať aj nejaké peniaze vo vrecku. Preto sme založili Jaspravim.sk a začali sami svoje koníčky ponúkať na Slovenský a v Čechách.  Hlavným mottom portálu pre mikro prácu je „Snívajte vo veľkom, začnite v malom“.

 

Ciele:

- Pomôcť ľudom na Slovensku zarobiť si peniaze online tým, čo ich baví.

- Poskytnú malým a stredným podnikateľom priestor nakúpiť lokálne služby lacnejšie.

- Podporovať a vytvárať férové a bezpečné online prostredie.

- Vytvoriť networkingovú sieť medzi predávajúcimi a kupujúcimi

 

Informácia o ďalších projektoch:

DOBRE & DOBRÉ - VAGUS, o.z. Bratislava

ZEP.DISIG.SK – elektronický podpis bez hraníc - Disig, a.s., Bratislava

Poradenské a rozvojové centrum - Fakulta managementu UK, Bratislava

RegioAuto – regionálna komunitná prepravná služba prioritne pre sociálne a zdravotne znevýhodnených - AV MOBILITA, s.r.o. Bratislava

Rozbehnime naše školy - Uni2010, o.z. Banská Bystrica

Krídla pre ľudí (uzdravení prírodou) - LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY, Bratislava

Hajcman (Rozpodnikajme prievidzsky región) -  Hajcman, o.z., Cigeľ

Aj mladí môžu robiť biznis a.k.a. úspešný prienik na zahraničné trhy - LEDeco Solution (FOSALI, a.s.), Banská Bystrica

 

Informácie o súťaži:

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vyberie a odmení 12 projektov a udelí 4 špeciálne ceny.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.  Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú počas konferencie SME Assembly 27. novembra 2017 v Talinne. Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty  iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.