Slovenskí podnikatelia budú hostiť uzbeckých manažérov

Slovak Business Agency /SBA/ zorganizovala 26. júna 2014 v Bratislave informačný seminár, ktorý bol zameraný na spoluprácu s firmami z Uzbekistanu. Jeho cieľom bolo informovať slovenské firmy o dostupnej podpore, ktorú poskytujú slovenské organizácie na podporu podnikania a Európska únia v oblasti nadviazania obchodnej spolupráce s uzbeckými firmami. Slovenské spoločnosti mali intenzívny záujem o toto teritórium, čo potvrdilo približne 20 individuálnych konzultácií, ktoré prebehli s pozvanými hosťami.

Rýchlo rastúci uzbecký trh

Na stretnutí boli podnikateľom predstavené základné ekonomické informácie o Uzbekistane, ktoré pravidelne aktualizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovensko, ako jedna z mála krajín EÚ, má v hlavnom meste Taškent svoje veľvyslanectvo. V pozícii poradnej inštitúcie, odporúča slovenským firmám, najmä z oblasti potravinárskeho, energetického a vodohospodárskeho priemyslu začať objavovať rýchlo rastúci uzbecký trh s viac ako 30 miliónmi obyvateľov.

Príležitosť pre slovenské firmy

8 % ročný rast ekonomiky Uzbekistanu je sprevádzaný zvýšeným blahobytom Uzbekov a ich väčšom dopyte po nových tovaroch a službách. Uvedené fakty vytvárajú ďalšie príležitosti pre slovenské firmy, pre ktoré je slovenský trh malý. S cieľom naplnenia potrieb – zabezpečiť produkty a služby z európskych krajín, Obchodná a priemyselná komora Uzbekistanu predstavila slovenským firmám konkrétne dopyty po produktoch a zariadeniach, ktoré môžu byť predmetom spolupráce s uzbeckými firmami.

Hosťovanie uzbeckých manažérov

Ďalšia podporná služba pre slovenské firmy je Manažérsky tréningový program (MTP), ktorý finančne podporuje Európska únia. Slovenské firmy majú možnosť hosťovať manažérov z uzbeckých malých a stredných podnikov a  vyvíjať spoločné biznis idey. Hosťovanie bude prebiehať 2 až štyri týždne počas jesene 2014. Vstupom do tejto stredoázijskej krajiny slovenské firmy môžu ťažiť aj z jej strategickej geografickej polohy a znížených nákladov na prienik do ostatných krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sú súčasťou zóny voľného obchodu (Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Arménsko, Kirgizsko, Moldavsko a Tadžikistan).

Databáza medzinárodnej spolupráce

V prípade, ak majú ďalšie slovenské firmy záujem stať sa hosťujúcou organizáciou pre uzbeckých manažérov alebo vyhľadávajú možnosti spolupráce s krajinami EÚ a mimo nej, môžu využiť databázu medzinárodnej spolupráce. Databáza, ktorú spravuje SBA, slúži na identifikovanie expertízy a potrieb slovenských firiem, ktoré majú záujem nájsť si obchodných a technologických partnerov na spoluprácu z vyše 50 krajín sveta. Vďaka členstvu SBA v sieti Enteprise Europe Network môžu slovenské firmy získať informácie napr. i o tom, ako si založiť firmu alebo vyslať pracovníkov do krajín EÚ, ako sa zapojiť do medzinárodných výziev a tendrov či ako sa zúčastniť na projektoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Katalóg slovenských firiem, ktoré majú záujem spolupracovať s Uzbekistanom a/alebo krajinou Strednej Ázie nájdete TU.
Viac informácií o službách Slovak Business Agency na podporu zahraničnej spolupráce sú dostupné TU.

Podobné články

DISKUSIA