Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku

Centrum OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá (CFE) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR Vás pozýva na webinár

Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku

📅 15. jún 2021  🕝 13:00 – 14:30 📍 prostredníctvom komunikačnej platformy Zoom

Jazyk a tlmočenie: anglický, slovenský

 

REGISTRÁCIA


ČO BUDE TÉMOU WEBINÁRA?

 

15. júna zverejní OECD hodnotenie politiky MSP a podnikania na Slovensku. Na webinári budú predstavené výstupy a odporúčania vyplývajúce zo správy. Správa identifikuje kľúčové výzvy pre Slovenskú republiku v oblasti rastu mikropodnikov, vytvárania udržateľných podnikov, zvyšovania digitalizácie MSP, stimulovania vývozu MSP a podpory inkluzívneho podnikania. Odporúčania na posilnenie politiky v týchto oblastiach vychádzajú z medzinárodných skúseností a postupov uplatňovaných v iných krajinách. Navrhnuté postupy zohľadňujú slovenské reálie.


 

PREČO SA ZÚČASTNIŤ WEBINÁRA?

 

Webinár ponúka príležitosť získať informácie o odporúčaniach OECD pre Slovenskú republiku v oblasti podnikateľského prostredia a vypočuť si názory zástupcov zainteresovaných strán. Poskytne informácie o politikách relevantných pre Slovenskú republiku, ako aj pre ďalšie krajiny OECD s obdobným  podnikateľským prostredím.

Moderátor: Céline Kauffmann, vedúca oddelenia podnikania, MSP a cestovného ruchu, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD

13:00 – 13:05 - Úvod do webinára - Céline Kauffmann, vedúca oddelenia podnikania, MSP a cestovného ruchu, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD

13:05 – 13:10 - Úvodný prejav - František Ružička, veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OECD

13:10 – 13:20 - Výzvy pre nastavenie politík v oblasti MSP a podnikania v Slovenskej republike - Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

13:20 – 13:30 - Hlavné zistenia zo  Správy OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku - Ulrik Knudsen, zástupca generálneho tajomníka, OECD

13:30 – 13:40 - Kľúčové odporúčania vyplývajúce zo správy OECD a navrhované opatrenia - Jonathan Potter, vedúci oddelenia politiky a analýzy podnikania, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD

13:40 – 14:15 - Panelová diskusia o ďalších krokoch

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Lucia Bírasová, hlavná manažérka národného projektu Monitoring MSP, Slovak Business Agency

Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru, Slovenská obchodná a priemyselná komora

14:15 – 14:25 - Otázky, pripomienky a diskusia s publikom

Riadená moderátorom

14:25 – 14:30 - Záverečné poznámky

Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

 

REGISTRÁCIA