Ste sociálny podnik a chcete mentoring od skúseného podnikateľa? Registrujte sa do databázy

V nadväznosti na sériu školení SENSES, ktoré sa uskutočnili v období november - december 2018 pre vás pripravujeme ďalšiu možnosť ako posunúť vaše aktivity bližšie k úspechu.

Využite príležitosť prihlásiť sa do pripravovaného katalógu sociálnych podnikov a získajte tak bezplatný odborný mentoring od skúseného podnikateľa!

Na základe vami poskytnutých informácii do pripravovaného katalógu získate priestor pre prezentáciu vašich spoločensky prospešných tovarov a služieb. Zároveň sa potenciálni mentori môžu dozvedieť o témach, v ktorých by ste potrebovali pomôcť (ako napr. cenotvorba, marketing, získavanie zákaziek, online komunikácia, účtovníctvo atď.).

Prepájanie sociálnych podnikov so skúsenými podnikateľmi sa uskutoční adresne a na individuálnej báze. Katalóg bude zároveň ponúknutý aj veľkým podnikateľským subjektom, ktorí Vás môžu na základe svojich potrieb zaradiť do svojich odberateľsko-dodávateľských sietí.

Prihlasovací formulár môžete vyplniť do 20.2.2019

Iniciatíva je realizovaná ako súčasť projektu SENSES v rámci Interreg Danube Transnational Programme s podporou Európskej únie cez Európsky fond regionálneho rozvoja a Inštrumentu pre predvstupovú pomoc II.

Partneri projektu:

 

 

Kontaktné osoby:

Jarmila DUBROVAYOVÁ

Manažérka pre medzinárodné aktivity

Telefón:   +421 2 20 363 173

Email:     dubrovayova@sbagency.sk

 

Tomáš KOLENČÍK

Manažér pre medzinárodné aktivity

Telefón:   +421 2 20 363 170

Email:       kolencik@sbagency.sk

 

Aktuality z projektovej činnosti:

Úvodná konferencia projektu SENSES v Budapešti

Newsletter projektu SENSES (Január – Máj 2017)

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva vo Viedni

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v regióne Gorejnska, Slovinsko.

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v Českých Budějoviciach

Dialóg pre zlepšenie politík v téme sociálneho podnikania

Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní pokračoval kľúčovými témami

Hľadanie synergií medzi vzdelávacími programami pre sociálnych podnikateľov na Slovensku