Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v regióne Gorejnska, Slovinsko.

V dňoch 5.- 6.12. 2017 sa v slovinskom mestečku Bled stretli zástupcovia všetkých partnerských krajín projektu SENSES. Organizátorom podujatia bol slovinský partner BSC Business Support Centre Ltd.

Seminár sa začal prezentáciou legislatívy v oblasti sociálneho podnikania a perspektívy sociálnych podnikov v Slovinsku. Riaditeľ sociálneho podniku Inovum predstavil ako funguje v Slovinsku sociálna ekonomika a jej internacionalizácia. Zvyšok seminára bol venovaný prezentáciám niekoľkých sociálnych podnikov, ktoré fungujú ako príklady úspešnej praxe v Slovinsku. Zároveň sme sa mali možnosť dozvedieť viac o možnostiach začlenenia zdravotne postihnutých a mladých ľudí do rôznych integračných programov.

Jedným z prezentovaných príkladov bolo združenie ŠENT, ktorého hlavnou úlohou je rozvíjať a realizovať programy psycho-sociálnej rehabilitácie ľudí s problémami duševného zdravia, ktoré sa realizujú v týchto centrách. Zamestnanosť je dôležitou súčasťou rehabilitácie pre takýchto ľudí, pretože výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života. Pre realizáciu programov v oblasti rehabilitácie zamestnancov, odbornej prípravy a programov pre zamestnávanie ľudí s duševnými poruchami, združenie ŠENT založilo sociálny podnik Dobrovita plus, centrá zamestnanosti (Dlan, Karso a Šentplavž), ŠENTPRIMA - Inštitút pre výkon rehabilitácie zamestnanosti a podporované zamestnanie, a ústav Premiki - Inštitút pre poradenstvo, propagáciu a rozvoj cestovného ruchu v ĽubľanCentrum Stonoga realizuje rôzne voľnočasové aktivity, vzdelávanie a medzigeneračnú spoluprácu.

Inštitút Jelša je úspešný v oblasti zamestnanosti. Realizuje program rehabilitácie zamestnania, pre ktorý získali koncesiu od slovinského ministerstva práce. V roku 2004 začali kontaktovať rôzne firmy v regióne a po období testovania pracovného potenciálu zamestnancov úspešne spolupracovali s viacerými spoločnosťami.

Nadácia Vincenc Draksler v meste Kranj je reintegračné centrum, ktoré poskytuje pomoc a liečbu drogovo závislým mladým ľuďom a ich príbuzným.

Jedná sa tak o rezidenčný (ústavný) ako aj nerezidenčný typ liečby. Kapacita centra je 10 rezidentov, zariadenie prijíma chlapcov aj dievčatá nad 18 rokov. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov s možnosťou predĺženia pobytu. Drogovo závislí sa tu učia remeslá, opravujú starší nábytok, ktorý je následne možné znova použiť. V centre mesta Kranj vlastní nadácia obchod, v ktorom sa predávajú veci s opätovným použitím.

Dielňa, v ktorej klienti Centra repasujú, resp. dávajú novú „príležitosť“ starým veciam

Centrum Korak, www.center-korak.si, je rehabilitačným centrom pre osoby s poškodením mozgu, zapríčineným napríklad domácim násilím, autohaváriou alebo pádom z mostu. Pomáha zraneným osobám vrátiť ich späť do bežného života resp. prijať následky svojho zranenia. Program pozostáva z neurofyzioterapie, pracovnej terapie, psychosociálnej rehabilitácie, zdravotnej starostlivosti a rôznych pedagogických programov vrátane študijných kruhov. Pomoc a podporu je poskytovaná aj rodinám zranených osôb.

Priestor, v ktorom klienti centra vytvárajú výrobky určené na predaj

Na druhý deň sme navštívili 3 ďalšie úspešné sociálne podniky v mestách Škofja Loka a v Ljubljane. V Škofji Loka sa nachádza terapeutické centrum Familija, ktorá realizuje program pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí sú vyradení z bežného školského systému. Centrum realizuje rôzne aktivity a mentoruje mladých ľudí s cieľom dokončiť pravidelné vzdelávanie alebo vstúpiť na trh práce.

Prezentácia terapeutického centra Familija

Centrum umenia a remesiel Škofja Loka: V meste Škofji Loka a v širšom regióne Gorenjska má remeselná výroba dlhú a bohatú tradíciu. V súčasnosti je spojenie medzi bohatou remeselnou minulosťou a dnešnou tvorivosťou prezentované majstrami v umeleckom a remeselníckom stredisku Škofja Loka. Bohaté remeselné tradície sú zachované; remeselnícke zručnosti a vedomosti sú prenesené a modernizované súčasnou tvorivosťou.

Jeden z obchodíkov, v ktorom sa predávajú remeselné výrobky

Kings of the Streetalebo Králi ulice je združenie, ktoré v Ľjubľane poskytuje ľuďom bez domova rôzne pracovné programy ako vydávanie novín, v ktorých samotní ľudia bez domova a ich spolupracovníci publikujú a opisujú svoj život na ulici, píšu básne a príbehy o sebe aj o iných podobných osudoch ľudí na ulici. Sú to prvé noviny svojho druhu v Slovinsku. Ponúkajú tiež turistického sprievodcu reálnymi príbehmi ľudí bez domova.

Projekt odštartoval v decembri 2004, kedy sa skupina študentov Pedagogickej fakulty spolu so svojím profesorom rozhodli, že strávia 24 hodín v zime na ulici spolu s bezdomovcami. Boli prekvapení ich vrúcnym prijatím, a tak začali hľadať riešenia ich situácie, na ktorých by spolupracovali aj samotní ľudia bez domova. Počas ďalšieho roka sa stretávali s ľuďmi z rôznych oblastí (sociálnymi pracovníkmi, pedagógmi, novinármi, lekármi a psychológmi). Vznikol nápad vydávať pouličné noviny a v máji 2005 vyšlo prvé vydanie týchto novín pod názvom Kings of the Street. Verejnosť a média to privítali s veľkým nadšením, prvé vydanie sa muselo vytlačiť až dvakrát. Okrem predaja novín  združenie organizuje aj ďalšie aktivity pre ľudí bez domova.

Viac o ich príbehu sa dozviete na www.kraljiulice.org

Združenie pod strechou spája päť humanitárnych organizácií, ktoré spolu robia komplexnú humanitárnu činnosť, ktorá súvisí s lepším využívaním potravín a integruje sociálne zraniteľné osoby do spoločných programov v spolupráci s miestnymi komunitami. Združenie bolo založené s cieľom prevádzkovať ľudovú jedáleň v Ljubljane, ktorá je určená najmä pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Cena jedla je 3,50 EUR, pričom pre sociálne zraniteľné osoby je znížená na 0,60 EUR. Používajú „heslo“ 1=2, čo znamená, že jedlo, ktoré zaplatí zarábajúci človek, nasýti ďalších dvoch znevýhodnených ľudí.

V rámci našej študijnej návštevy sme mohli ochutnať jedlo v ľudovej jedálni.

Sledujte SENSES na sociálnych sieťach a buďte informovaní o jeho aktivitách a novinkách z oblasti sociálneho podnikania:

Facebook: @projectsenses

Twitter: @project_senses

Webová stránka projektu: www.interreg-danube.eu/senses

Ďalšie články: Podporme sociálne podnikanie v regiónoch