Úvodná konferencia projektu SENSES v Budapešti

Na úvodnej konferencii projektu SENSES, ktorá sa konala 14-16. februára 2017 v Budapešti sa stretli partneri z Českej republiky, Slovenska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Chorvátska, Srbska a Moldavska. Účastníci konferencie absolvovali okrem seminára aj návštevu vybraných sociálnych podnikoch.

Organizátormi podujatia boli IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of the Industry v spolupráci s NESsT Europe Ltd.

Konferencie sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov. Počas seminára partneri prezentovali a diskutovali o stave a úrovni sociálneho podnikania vo svojich krajinách a vyšpecifikovali si jednotlivé úlohy na obdobie prvého polroka 2017. Projekt SENSES vytvorí medzinárodnú sieť, ktorá spolu zblíži sociálne podniky a ich ekosystémy v podunajskej oblasti.

Účastníkmi konferencie boli aj zástupcovia, resp. zakladatelia sociálnych podnikov Szatyorbolt, Toldi House and Symbiosis Foundation, zástupcovia akcelerátorov pre sociálne podniky (NESsT, ASHOKA, SEEDS), ako aj CSR korporácií (PwC, KPMG, Traction Tribe a ERSTE), aby prezentovali a poskytli tak zaujímavý prehľad o svojej činnosti za účelom inšpirovania ďalších sociálnych podnikov k vzájomnej spolupráci do budúcnosti - CSR korporácie, v rámci krajín Dunajského regiónu.

V neposlednom rade, študijná návšteva maďarských sociálnych podnikov (Charity Donation Shop, Háza - Parent ´s House, a Nem Adom Fel! Café) poskytla partnerom projektu možnosť vidieť úspešné príklady dobrej praxe, ktoré majú potenciál, aby sa transferovali a následne úspešne zrealizovali aj v krajinách partnerov projektu.

 

 

 


O projekte:

Slovak Business Agency  realizuje projekt SEN3ES  (’Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region’) v rámci programu Danube Transnational Programme, zameraný na sociálne podniky.

Cieľom projektu je lepšia integrovanosť sociálnych podnikov na dnešné trhové prostredie prostredníctvom využívania poznatkov firemnej politiky spoločenskej zodpovednosti (CSR-Corporate and Social Responsibility) a naopak. Ďalšími cieľmi projektu je vytvorenie medzinárodnej siete sociálnych podnikov, CSRs, financných investorov, tvorcov politík a neziskových organizácií, ktorí budú spoločne podporovať a propagovať model sociálneho podniku a sociálnych inovácií pre udržateľný rozvoj Dunajského regiónu.

 

Ďalšie články:

Podporme sociálne podnikanie v regiónoch