Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva vo Viedni

V dňoch 19.-20.9. 2017 sa vo Viedni stretli zástupcovia všetkých partnerských krajín projektu SENSES. Účastníci absolvovali aj študijnú návštevu vybraných rakúskych sociálnych podnikov.

Organizátorom podujatia bol rakúsky partner projektu ZSI (Zentrum für Soziale Innovation). Pracovný seminár zahŕňal aktivity, počas ktorých partneri hodnotili tzv. benchmarkingovú analýzu, ktorú spracovalo ZSI spoločne s ostatným partnermi. Analýza charakterizuje a hodnotí situáciu sociálneho podnikania v Dunajskom regióne. Vznikla na základe národných správ o sociálnom podnikaní (Landscape screening), ktoré v rámci 10 kategórií (verejné programy/stratégie, právny rámec, daňové stimuly, financovanie, služby a podporné programy, meranie a hodnotenie dopadov, certifikačné programy, spolupráca, podnikateľské zručnosti) zmapovali prostredie sociálneho podnikania v spolupráci s regionálnymi stakeholdrami v jednotlivých krajinách. Porovnávanie alternatív politík a nástrojov a identifikácia nedostatkov sociálneho podnikania predstavuje odrazový mostík pre budúce projektové aktivity, vrátane vypracovania medzinárodnej stratégie sociálneho podnikania pre Dunajský región. Výsledky analýzy budú čoskoro publikované aj pre verejnosť na webovej stránke projektu.

V rámci nadchádzajúcich aktivít projektu sa účastníci semináru venovali obsahovej príprave dotazníkov pre kvantitatívny prieskum o potrebách sociálnych podnikov,  interaktívnej diskusii k študijným osnovám pre potreby vzdelávania sociálnych podnikov a inšpiratívnej prezentácii už existujúcich vzdelávacích programov v zahraničí. Naši partneri IFKA a NESsT nám prezentovali príklady dobrej praxe v Maďarsku. Nadácia Blue Bird Foundation vytvára pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny napríklad v reštaurácii, ktorú založila ako vlastný sociálny podnik. Do dnes vytvorili 19 pracovných miest a vyškolili 63 ľudí s postihnutím.  Úspech sa pretavil aj do rastúcich výnosov reštaurácie. Ďalším úspešným podnikom je Alko Soft, ktorý pomáha zrakovo postihnutým prostredníctvom informačných technológií. Družstevný podnik Millenial Chestnut má 20 členov so širokým spektrom profesií od lekára, ekonóma až po bylinkára. Venuje sa zberu a spracovaniu gaštanov, ktoré následne poulične predávajú obyvatelia znevýhodnení na pracovnom trhu.

Seminár sa uskutočnil v priestoroch reštauračného zariadenia Top-Lokal, ktorého zástupcovia účastníkom predstavili svoj sociálny koncept. Ako úspešný príklad sociálneho podniku integruje na dobu 6 mesiacov dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí okrem pracovných zručností majú možnosť využívať aj dlhodobú odbornú pomoc psychológa a právnika. Pomoc môžu čerpať aj po opustení svojho pôsobiska v zariadení. Veľká časť z nich sa dokáže úspešne zaradiť s nadobudnutými pracovnými zručnosťami na pracovný trh.

V rámci druhého dňa sa uskutočnila študijná návšteva, na ktorú prijali pozvanie aj zástupkyne stakeholdrov projektu SENSES na Slovensku – Slovensko Český ženský fondInštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Svoju filozofiu a obchodný model predstavili nasledujúce rakúske spoločnosti:

Guter Stoff alebo „Dobré veci“ je obchod s organickým a fair-trade textilom, ktorému svoj majiteľ vdýchol punc jedinečnosti aj svojím životným príbehom. Sociálny rozmer podnikania je skôr environmentálneho charakteru, avšak podnik reaguje na aktuálne dianie, ako napríklad migračná kríza, a svojimi výzvami (dokumentárny film a iné ) sa snaží poukázať na problémy sociálne slabších skupín.

Obchod v centre Viedne si necháva vyrobiť kvalitné bio oblečenie v slovenskom meste módy

 

Acticell predstavuje mladú R&D spoločnosť pre inovatívne a zelené riešenia v textilnom priemysle. Pre dosiahnutie bieliaceho efektu alebo efektu „opotrebovaného“ vzhľadu, napríklad na rifľovine, sa pri výrobe bežne používajú nebezpečné chemické prostriedky ako manganistan draselný. Acticell aktívne presadzuje ekologické riešenia s rovnakým efektom, ktoré navyše chránia pracovníkov pri výrobe pred vdychovaním nebezpečných látok. 

Zástupca spoločnosti pre obchodnú stratégiu hovoril o náročnosti presadiť túto technológiu, či už u módnych značiek alebo u výrobcov v rozvojových krajinách.

Záver patril návšteve interaktívnej výstavy „Dialóg v tme“ (Dialog im Dunkeln). Sociálny podnik zamestnáva nevidiacich ľudí, ktorí sprevádzajú návštevníkov pri každodenných situáciách, ktoré zažívajú nevidiaci ako nakupovanie, prechod cez cestu alebo výlet loďou, no v podmienkach úplnej tmy. Autentickosť je umocnená zvukovými efektmi, kulisami a slepeckou paličkou, čím sa dosiahne jedinečný a intenzívny zážitok. Zamestnanie sprievodcu nutne vyžaduje zrakový hendikep, čím nevidiaci ľudia nachádzajú plnohodnotné zamestnanie a životný zmysel. Koncept prehliadky je rozšírený v desiatkach miest po celom svete prostredníctvom franchisingu. 

Zamestnanci Dialog im Dunkeln nám predstavujú koncept prehliadky a svoj príbeh.