Štvrtý online event projektu Lost Millennials

Konzorcium partnerov projektu Lost Millennials pozýva na v poradí štvrtý a zároveň posledný online event zo série online podujatí projektu. Podujatie s názvom „𝗕𝗿𝗶𝗱𝗴𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗚𝗮𝗽: 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗡𝗘𝗘𝗧𝘀!“ sa uskutoční 8.6.2023 o 11:00 hod. Cieľom podujatia je preskúmať stratégie na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu NEETs, ktoré majú práve tejto skupine pomôcť získať nové zručnosti a vstúpiť tak na trh práce.          

Počas podujatia budú identifikované žiadané zručnosti a inovatívne prístupy k odbornej príprave a vzdelávaniu vrátane online vzdelávania, mikrokreditov, odbornej praxe a zážitkového učenia. Pozornosť bude zameraná aj na význam mäkkých zručností a spôsoby podpory NEETs pri rozvíjaní týchto zručností, ktoré sú často rozhodujúce pre úspech na pracovisku. Kľúčovým bodom bude riešenie rozdielu medzi zručnosťami, ktoré majú NEETs, a zručnosťami, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Témou budú aj spôsoby, ako zosúladiť zručnosti NEETs s pracovnými príležitosťami prostredníctvom kariérneho poradenstva, služieb sprostredkovania zamestnania a programov umiestňovania na trhu práce. Počas podujatia bude  otvorená problematika toho, že mnohí zo skupiny NEETs čelia významným prekážkam pri získavaní a prehlbovaní kvalifikácie a zároveň budú rozobraté spôsoby, ako tieto prekážky riešiť prostredníctvom cielených podporných služieb, ako sú mentoring, koučing a poradenstvo. V neposlednom rade odznie aj problematika dôležitosti digitálnych zručností na modernom pracovisku a budú skúmané spôsoby, ako poskytovať odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností mladým ľuďom, najmä tým, ktorí sú nezamestnaní, nezúčastňujú procesu vzdelávania, prípadne inej odbornej prípravy.

 

👥Spíkri:

▪ Maria Grigoriadou - Public Employment Service (DYPA), Greece

▪ Eleni Bletsa - Development Agency of Karditsa (ANKA), Greece

▪ Cathrine Fredriksen Moe - Nord Universitet, Norway

▪ Sævar Ari Finnbogason - Bifröst University, Iceland

▪ Bjarki Þór Grönfeldt Gunnarsson - Bifröst University, Iceland

 

🎙 Moderátor:

▪ Athina Psariai

 

Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, budeme radi, ak sa eventu zúčastníte. Podujatie je bezplatné a k účasti postačuje registrácia TU[BSV1] . Podujatie sa bude konať prostredníctvom Zoom a bude sa streamovať na Facebooku. Viac informácií je k dispozícii na Facebookovej stránke.

 

 

Pre všetky aktuálne informácie o projekte, jeho aktivitách a výsledkoch sledujte stránku projektu https://lostmillennials.eu/.

 

DISKUSIA