VÝSLEDKY VÝZVY: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky!

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom, nad 3 roky od založenia, poskytovaná možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom odbornom podujatí, organizovanom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, podľa rozhodnutia komisie.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli bolo ukončené hlasovanie mimo zasadnutia Komisie formou per rollam 9. júna 2022, kedy Výberová komisia rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Rastového programu. [1]

 

Úspešní žiadatelia:

        0

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

               

  1. Žiadosť 01