Začínajúce firmy zo Slovenska môžu preraziť na trhu Brazílie

Po úspešnom spustení Manažérskeho tréningového programu pre Uzbekistan na Slovensku (Viac informácií o projekte TU), Slovak Business Agency /SBA/ ponúka slovenským spoločnostiam možnosť objavovať latinsko-americké trhy. Konkrétne, v Brazílii, ktorá sa pýši trhom s približne 200 miliónmi spotrebiteľov. SBA tým naďalej pokračuje v rozvíjaní podporných programov na výmenu skúseností medzi slovenskými a zahraničnými spoločnosťami.

Slovenskí podnikatelia – nielen začínajúci, ale i potenciálni – sa môžu do 7. decembra 2014 prihlásiť do výmenného projektu CONNECT, ktorý spája podnikateľov medzi Európou a Brazíliou.

Ponuka je určená nielen pre slovenské spoločnosti z rôznych oblastí, ktoré na trhu pôsobia najviac 3 roky, ale i pre jednotlivcov, ktorí si len plánujú založiť svoju vlastnú spoločnosť. Podmienkou účasti vo výmennom projekte je existencia, resp. príprava konkrétneho podnikateľského plánu. Pre zúčastnených manažérov je výhodou znalosť portugalčiny, španielčiny alebo angličtiny. Účasť v projekte nie je podmienená vekom účastníkov.

Úspešný záujemca má možnosť získať paušálnu sumu 1000 EUR, ktorá pokryje náklady súvisiace s prepravou a 250 EUR na mesiac na náklady spojené s pobytom v Brazílii. Dĺžka výmenného pobytu nie je definovaná, ale pohybuje sa v časovom rozmedzí od jedného do šiestich mesiacov.

Okrem finančnej podpory, zapojené organizácie zo Slovenska môžu využiť:

•    mentoring a hosťovanie v úspešnej brazílskej firme
•    možnosť spolupracovať a učiť sa od skúseného brazílskeho podnikateľa
•    príležitosť zvýšiť zručnosti v konkrétnom odbore, rozvíjať sebadôveru a zlepšiť jazykové znalosti
•    šancu nájsť si nových obchodných partnerov, získať prístup na nové trhy a urýchliť internacionalizáciu svojej firmy
•    priestor na rýchly úspešný rozvoj start-upu alebo podnikateľského nápadu

Projekt koordinuje EBN a je finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie. Viac informácií o projekte CONNECT nájdete TU.
     
Slovenské spoločnosti, ktoré majú záujem rozširovať svoje podnikanie do zahraničia, sa môžu bezplatne registrovať do databázy medzinárodnej spolupráce, ktorú spravuje SBA. Jej cieľom je identifikácia potrieb a príprava expertíz slovenských firiem, ktoré majú záujem nájsť si obchodných a technologických partnerov z viac ako 50 krajín sveta.

SBA, vďaka členstvu v sieti Enteprise Europe Network, pomáha slovenským firmám získať informácie napr. i o tom, ako si založiť firmu, za akých podmienok vyslať pracovníkov do krajín EÚ, ako sa zapojiť do medzinárodných výziev a tendrov, či ako sa zúčastniť projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Vstup do databázy TU.

Kandidáti boli počas prvej vlny náboru úspešne vybraní a boli im pridelení podnikatelia v Brazílii. Termín podávania prihlášok v rámci druhej vlny náboru podnikateľov je 7. december 2014. Výber a párovanie podnikateľov bude prebiehať počas decembra 2014 a januára 2015. Obdobie vycestovania: február až jún 2015 (minimálne však na 1 mesiac).

Kontakt:

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Jana Bieliková
bielikova@sbagency.sk

DISKUSIA