Byť radšej zamestnancom alebo začať podnikať? (2. časť)

Začať podnikať si vyžaduje určité osobné vlastnosti a predpoklady, preto pri úvahách „Byť či nebyť podnikateľom“ je dôležitá aj určitá sebaanalýza. Preto sa nad nasledujúcimi otázkami skúste seriózne zamyslieť.  Buďte objektívny. Pamätajte, že v hre je vaša budúcnosť!

Osobné vlastnosti

Zamyslite sa nad vašimi osobnými vlastnosťami a skúste si zodpovedať nasledovné otázky:

-           Ste vodcovský typ?

-           Rád robíte vlastné rozhodnutia?

-           Obracajú sa na vás druhí so žiadosťou o pomoc pri rozhodovaní?

-           Máte radi konkurenciu?

-           Máte pevnú vôľu a sebadisciplínu?

-           Plánujete svoju budúcnosť?

-           Máte radi ľudí?

-           Dobre sa znášate s druhými?

Osobné predpoklady

Ďalšia skupina otázok je veľmi dôležitá pre úspech vášho podnikateľského plánu. Zahŕňa fyzické, emocionálne a finančné napätie, s ktorým sa stretnete na začiatku podnikania.

-           Uvedomujete si, že prevádzka vlastného podniku môže vyžadovať 12 až 16 hodín práce denne, šesť dní v týždni a možno aj niektoré nedele a sviatky?

-           Máte fyzickú vytrvalosť, aby ste sa vyrovnali s pracovným zaťažením?

-           Máte emocionálnu silu na to, aby ste vydržali túto záťaž?

-           Ste pripravený v prípade potreby dočasne znížiť vašu životnú úroveň, kým váš podnik nebude dostatočne silný?

-           Je vaša rodina pripravená zvládnuť napätie, ktoré aj ona bude musieť znášať?

-           Ste pripravený použiť a možno aj stratiť svoje úspory?

Odborné znalosti a skúsenosti

Pre úspech podnikania sú často rozhodujúce aj určité odborné znalosti a skúsenosti. Keďže je málo pravdepodobné, že ich všetky máte, budete musieť zamestnať ľudí so zručnosťami a vedomosťami, ktoré vám chýbajú.

Z odpovedí na nasledujúce otázky môžete zistiť, ktoré odborné znalosti máte a ktoré vám chýbajú (ide o vaše silné a slabé stránky).

-           Viete, ktoré základné odborné znalosti budete potrebovať na to, aby váš podnik mohol byť úspešný?

-           Máte tieto odborné znalosti?

-           Budete pri prijímaní svojich zamestnancov schopný stanoviť , či znalosti uchádzačov spĺňajú požiadavky na miesta, ktoré chcete obsadiť?

-           Pracovali ste niekedy v riadiacej funkcii?

-           Pracovali ste niekedy v podobnom podniku, aký chcete teraz založiť?

-           Získali ste v škole nejaké ekonomické vzdelanie?

-           Ak zistíte, že nemáte základné odborné znalosti potrebné pre váš podnik, budete ochotný odložiť svoje plány, kým tieto odborné znalosti nezískate?

Autor: Zuzana Szabóová z Regionálneho poradenského a informačného centra (RPIC) Komárno

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Súvisiace články:

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk