Projekt CORD mapoval podporné služby pre podnikanie v zahraničí. Prečítajte si výsledky analýzy

Jednou z hlavných aktivít projektu CORD je prieskum existujúcich podporných služieb, ktoré môžu podnikatelia aj záujemcovia o podnikanie využiť pri expanzii do zahraničia. Slovenská aj maďarská strana preto vypracovala analýzu, ktorej výsledky prezentujú viaceré zaujímavé zistenia.

Cieľom projektu CORD je posilnenie spolupráce medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym podnikateľom, malým a stredným podnikom a ženám podnikateľkám. Snahou je aj zlepšiť efektívnosť so zameraním na cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom podpory cezhraničných aktivít v hraničných regiónoch Slovenska a Maďarska.

Jedným z hlavných cieľov analýzy preto bolo preskúmať záujem cieľových skupín o podporné služby v oblasti cezhraničných aktivít dostupných pre potenciálnych podnikateľov, malé a stredné podniky a ženy podnikateľky. Výskum sa tiež zameriaval na dostupnosť týchto služieb a identifikovanie bariér, ktoré bránia cezhraničnému pôsobeniu a tiež príkladom dobrej praxe v oblasti internacionalizácie.

Analýzu v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.

 

Kontakt:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 176

Email: gavalcova@sbagency.sk

Web: www.sbagency.sk