Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Výzva je od dátumu 1.8.2018 uzavretá, žiadosti o nefinančnú pomoc sa neprijímajú.
Čoskoro otvoríme novú výzvu pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov so sídlom v 7 samosprávnych krajoch okrem bratislavského samosprávneho kraja. Sledujte 
Aktuality.

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy si stiahnite TU