Výzva na prihlásenie sa start-upov do medzinárodného projektu CrossEUWBA

 

Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s asociovanými partnermi s radosťou pozýva start-upy a začínajúce podnikateľky na prezentáciu ich podnikateľských nápadov!

NÁJDI SVOJHO PODNIKATEĽSKÉHO ANJELA!


Spĺňate podmienky?

 • Ste zakladateľka/manažérka start-upu alebo cieľovou skupinou vášho podnikania sú ženy,
 • Váš start-up existuje 0-3 roky (firma nemusí byť založená, podmienkou je vypracovaný podnikateľský plán),
 • máte jasný a inovatívny podnikateľský nápad,
 • ste vlastníkom všetkých autorských práv a realizácia myšlienky projektu neporušuje autorské práva žiadnej tretej strany,

 

NEVÁHAJTE, VYPLŇTE PRIHLÁŠKU A STAŇTE SA SÚČASŤOU EURÓPSKEJ SIETE ŽENSKÝCH PODNIKATEĽSKÝCH ANJELOV A ŽIEN PODNIKATELIEK.

 

Prihlásené start-upy, ktoré spĺňajú všetky kritéria projektu, budú pozvané na stretnutie s odbornou porotou: 5 minútová prezentácia start-upu + 20 minútový priestor pre otázky a odpovede. Na základe hodnotenia poroty, 4-5 start-upov získa možnosť účasti na pitchingovom podujatí, kde budú mať príležitosť prezentovať svoj podnikateľský nápad a nájsť svojho podnikateľského anjela. Všetci žiadatelia budú informovaní a pozvaní na účasť na vybraných školeniach a podujatiach organizovaných v rámci projektu.

Čo môžete vďaka CrossEUWBA získať?

 • kontakt so skúsenými podnikateľmi a odborníkmi z oblasti investovania 
 • možnosť zaujať ženského podnikateľského anjela a získať jeho podporu
 • príležitosť stať sa súčasťou medzinárodného klubu
 • nové kontakty
 • tréning
 • hodnotné zručnosti a skúsenosti
 • zviditeľnenie sa

Účasť na projekte je pre start-upy BEZPLATNÁ. Účastníci však kryjú svoje vlastné náklady spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním. 

Pred vyplnením prihlášky je potrebné oboznámiť sa s The Call for start-up projects“. V prípade prihlášky vo formáte word, je potrebné vyplniť údaje elektronicky a prihlášku zaslať na mail gavalcova@sbagency.sk alebo viselka@sbagency.sk. Originál sa odovzdá pri osobnom stretnutí.

 

Kontakt:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 176

Email: gavalcova@sbagency.sk

Web: www.sbagency.sk

www.crosseuwba.eu

www.crosseuwba.eu