Členské štáty a Small Business Act

Členské štáty majú pri implementácií princípov Small Business Act kľúčovú úlohu. Aj preto sa od roku 2008 realizuje hodnotenie uplatňovania zásad uvedených v Small Business Act pre každú členskú krajinu EÚ.

 

Hodnotenia uplatňovania zásad uvedených v „Small Business Act“ zo strany Európskej komisie:

      - hodnotenia Slovenska 2013 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2012 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2010 - 2011 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2009 (v slovenskom jazyku)

- hodnotenia Slovenska 2008 (v anglickom jazyku)

  • Hodnotenia uplatňovania Zákona o malých a stredných podnikoch, realizované Slovak Business Agency:

Správy o stave MSP

Hodnotenie uplatňovania princípov „Small Business Act“ pre Európu, január 2013

Audit plnenia odporúčaní „Small Business Act“ pre Európu, marec 2012

Audit plnenia odporúčaní iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu, máj 2010

 

Ďalšie prieskumy a hodnotenia podnikateľského prostredia na Slovensku nájdete tu.